Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

GIE EUMETNET

Identifikační číslo v rejstříku: 64494579178-63
Datum registrace: 18/07/2012 16:41:21

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 26/06/2014 12:05:18
Datum poslední roční aktualizace je: 26/06/2014 12:05:18

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

GIE EUMETNET

EUMETNET

Groupement d'intérêt économique

    Oddíl Registrace

III – Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Avenue Circulaire, 3
1180 Brussels
BELGIE

(+0032) 23730588

(+0032) 28909858

    Osoba s právní odpovědností

pan  Steve Noyes

Executive Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Christophe Jacob

European Affairs

    Cíle a úkoly

EUMETNET has been established so that the national weather services within Europe can be as efficient and effective as possible. EUMETNET provides a framework to enable the weather services to work together, share ideas and best practice, and to share the costs of major infrastructure investments. The additional benefit of cooperating through EUMETNET is that it provides a collective ‘voice’ for its Members when communicating with the EU or its various agencies and bodies.

evropské

    Činnosti

GMES, SES, PSI, SESAR, FP7

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

4

Steve Noyes
Christophe Jacob
Bart Nicolaï
José Antonio Fernández Monistrol

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Informační společnost
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

31

 • BELGIE
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVATSKO
 • DÁNSKO
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LOTYŠSKO
 • LUCEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • ŘECKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO
 • BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
 • ČERNÁ HORA
 • ISLAND
 • NORSKO
 • SRBSKO
 • ŠVÝCARSKO

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

6 466 919 €

625 €

 €

625 €

 €

 €

6 466 294 €

 €

6 373 294 €

11 000 €

45 000 €

37 000 €

>= 50 000  € a < 100 000  €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.