Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

GIE EUMETNET

Identifikační číslo v rejstříku: 64494579178-63
Datum registrace: 18/07/2012 16:41:21

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 17/02/2015 16:01:29
Datum poslední roční aktualizace je: 17/02/2015 16:01:29
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 17/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

GIE EUMETNET

EUMETNET

Groupement d'intérêt économique

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Avenue Circulaire, 3
1180 Brussels
BELGIE

(+0032) 23730588

    Osoba s právní odpovědností

pan  Eric Petermann

Executive Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Christophe Jacob

European Affairs Manager

    Cíle a úkoly

EUMETNET has been established so that the national weather services within Europe can be as efficient and effective as possible. EUMETNET provides a framework to enable the weather services to work together, share ideas and best practice, and to share the costs of major infrastructure investments. The additional benefit of cooperating through EUMETNET is that it provides a collective ‘voice’ for its Members when communicating with the EU or its various agencies and bodies.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the implementation of the Single European Sky_(recast); COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 716/2014 of 27 June 2014 on the establishment of the Pilot Common Project supporting the implementation of the European Air Traffic Management Master Plan; Regulation (EU) No 377/2014
of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 establishing the Copernicus Programme and repealing Regulation (EU) No 911/2010; REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Fund for Strategic Investments and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013; COUNCIL REGULATION amending Regulation
(EC) No 219/2007 on the establishment of a Joint Undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR) as regards the extension of the Joint Undertaking until 2024.
EUMETNET has submitted answers to the EC consultations on SES2+ and on the establishment of the "Pilot Common Project"supporting the implementation of the European Air TrafficManagement Master Plan

SESAR WP11.2 Meteorological Information Services; contribution to FP7 project WEZARD (leading meteorological subpackage); participation in SESAR Demo project TOPMET (new meteorological information for flight planning)


 

Ne

Single European Sky Industry Consultant Body

Ne

Ne

Ne

GMES, SES, PSI, SESAR, FP7

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 2   50%: 2   25%: 2

6

3,5

Eric Petermann
Christophe Jacob
Rosalind Lapsley
Bart Nicolaï
José Antonio Fernández Monistrol
Herbert Puempel

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Informační společnost
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

31

 • BELGIE
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVATSKO
 • DÁNSKO
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LOTYŠSKO
 • LUCEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • ŘECKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO
 • BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
 • ČERNÁ HORA
 • ISLAND
 • NORSKO
 • SRBSKO
 • ŠVÝCARSKO

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

6 498 792 €

4 585 €

 €

4 585 €

WEZARD Project

6 494 207 €

6 398 207 €

11 000 €

45 000 €

40 000 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.