Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

GIE EUMETNET

Identifikační číslo v rejstříku: 64494579178-63
Datum registrace: 18.7.12 16:41:21

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 26.6.14 12:05:18
Datum poslední roční aktualizace je 26.6.14 12:05:18


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: GIE EUMETNET
Zkratka: EUMETNET
Právní forma Groupement d'intérêt économique
Internetové stránky: http://www.eumetnet.eu

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Steve Noyes
Funkce: Executive Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Christophe Jacob
Funkce: European Affairs

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue Circulaire  3
1180 Brussels
BELGIE
Telefon: (+0032) 23730588
Číslo faxu: (+0032) 28909858
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: EUMETNET has been established so that the national weather services within Europe can be as efficient and effective as possible. EUMETNET provides a framework to enable the weather services to work together, share ideas and best practice, and to share the costs of major infrastructure investments. The additional benefit of cooperating through EUMETNET is that it provides a collective ‘voice’ for its Members when communicating with the EU or its various agencies and bodies.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace: Steve Noyes
Christophe Jacob
Bart Nicolaï
José Antonio Fernández Monistrol

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


GMES, SES, PSI, SESAR, FP7

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Informační společnost
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 31
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVATSKO
 • DÁNSKO
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LOTYŠSKO
 • LUCEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • ŘECKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

 • BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
 • ČERNÁ HORA
 • ISLAND
 • NORSKO
 • SRBSKO
 • ŠVÝCARSKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 6 466 919
z toho veřejné financování: 625
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty: 625
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 6 466 294
- dary:
- členské příspěvky: 6 373 294
ECMWF : 11 000
EUMETSAT : 45 000
WMO : 37 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 50000  € a < 100000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.