Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

SAS AB

Tunnusnumber registris: 64471898080-01
Registreerimise kuupäev: 15/02/2012 14:57:42

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 26/02/2015 10:12:17
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 26/02/2015 10:12:17
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 26/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

SAS AB

SAS

Swedish Public Limited Company and the parent company of the SAS Group

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Frösundaviks Allé 1
SE 195 87 Stockholm
ROOTSI

(+46) 87970000

    Juriidiliselt vastutav isik

Rickard Gustafson

President & CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Lars Wannerheim

Director Public Affairs & Infrastructure

    Eesmärgid ja ülesanded

Airline with home market in the Nordic region, headquartered in Stockholm Sweden. Transporting more than 25 million passengers per year to approx. 130 destinations.

  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed
  • riiklikud
  • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Following EU initiatives on e.g. airport package, environment, passenger rights and air traffic management


 

Ei

Ei

Working Groups on Aviation matters, e.g. joint committee US-EU.

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Keskkond
  • Konkurents
  • Transport
  • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

Association of European Airlines (AEA)
International Air Transport Association (IATA)

    Finantsandmed

11/2013  -  10/2014

25 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.