Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

SAS AB

Tunnusnumber registris: 64471898080-01
Registreerimise kuupäev: 15.02.12 14:57:42

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 20.01.14 12:47:05
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 20.01.14 12:47:05


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: SAS AB
Akronüüm: SAS
Õiguslik vorm: Swedish Public Limited Company and the parent company of the SAS Group
Veebisait: http://www.flysas.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Rickard Gustafson
Ametikoht: President & CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Lars Wannerheim
Ametikoht: Director European & Bilateral Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 5 Kabinvägen 
SE 195 87 Stockholm
ROOTSI
Telefoninumber: (+46) 87970000
Faks: (+46) 8853059
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Airline with home market in the Nordic region, headquartered in Stockholm Sweden. Transporting more than 25 million passengers per year to approx. 130 destinations.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Following EU initiatives on e.g. airport package, environment, passenger rights and air traffic management

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Transport
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Association of European Airlines (AEA)
International Air Transport Association (IATA)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 10/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 15 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.