Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

SAS AB

Αριθμός μητρώου: 64471898080-01
ημερομηνία της εγγραφής: 15/02/2012 14:57:42

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 26/02/2015 10:12:17
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 26/02/2015 10:12:17
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 26/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

SAS AB

SAS

Swedish Public Limited Company and the parent company of the SAS Group

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Frösundaviks Allé 1
SE 195 87 Stockholm
ΣΟΥΗΔΙΑ

(+46) 87970000

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Rickard Gustafson

President & CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Lars Wannerheim

Director Public Affairs & Infrastructure

    Στόχοι και αποστολή

Airline with home market in the Nordic region, headquartered in Stockholm Sweden. Transporting more than 25 million passengers per year to approx. 130 destinations.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • παγκόσμιου επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου
  • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Following EU initiatives on e.g. airport package, environment, passenger rights and air traffic management


 

Όχι

Όχι

Working Groups on Aviation matters, e.g. joint committee US-EU.

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 2

2

0,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανταγωνισμός
  • Εξωτερικές σχέσεις
  • Μεταφορές
  • Περιβάλλον

    Μέλη

Association of European Airlines (AEA)
International Air Transport Association (IATA)

    Οικονομικά στοιχεία

11/2013  -  10/2014

25.000 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.