Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

G9SA TELECOMUNICACOES SA

Id-nummer i registret: 64469198954-76
Registreringsdag: 11/06/2012 18:16:18

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 09/02/2015 13:02:51
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 09/02/2015 13:02:51
Sista dag för nästa uppdatering är den: 09/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

G9SA TELECOMUNICACOES SA

G9TELECOM

Sociedade Anónima

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Av Dias da Silva, 230
3000-135 Coimbra
PORTUGAL

(+351) 707450000

    Juridiskt ansvarig

Joao Perdigoto

Administrator

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Joao Perdigoto

Administrator

    Mål och uppdrag

Service provider of telecommunication services for the general public: voice and data.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

telecomm
BEREC


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

telecommunications

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

none

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Forskning och teknik
  • Informationssamhället
  • Kommunikation
  • Utrikes- och säkerhetspolitik

    Medlemskap

none

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  01/2014

>= 2 000 000 € och < 2 249 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.