Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

G9SA TELECOMUNICACOES SA

Id-nummer i registret: 64469198954-76
Registreringsdag: 2012-06-11 18:16:18

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-05-15 10:18:04
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-05-15 10:18:04


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: G9SA TELECOMUNICACOES SA
Förkortning: G9TELECOM
Associationsform (rättslig ställning): Sociedade Anónima
Webbplats: http://www.g9telecom.pt

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Joao Perdigoto
Befattning: Administrator

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Joao Perdigoto
Befattning: Administrator

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Av Dias da Silva  230
3000-135 Coimbra
PORTUGAL
Telefon: (+351) 707450000
Fax: (+351) 707450009
Andra adressuppgifter: Telecom Service Provider: voice (fixed) and data

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Service provider of telecommunication services for the general public: voice and data.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 20
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


telecommunications

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Kommunikation
 • Utrikes- och säkerhetspolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
none

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 01/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 1250000 € men mindre än 1500000 €.
 • PT

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.