Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

E-EUROCONSULTING SRL

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 64446487013-79
Data Reġistrazzjoni: 25/10/2011 12:27:10

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 30/09/2013 09:32:26
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 30/09/2013 09:32:26


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: E-EUROCONSULTING SRL
Akronimu:
Statut legali: Società a Responsabilità Limitata
Websajt: http://www.euroconsulting.be

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  BARBARA BLASEVICH
Kariga: ceo

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  CRISTINA TINELLI
Kariga: partner and responsable of brussels office

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 6 Galleria Ferri 
Mantova 46100
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+0039) 0376320149
Numru tal-faks: (+0039) 0376222334
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Brussels office:
Square de Meeus 25 - 1000 Bruxelles
Mantua office:
Via Bellalancia 2 - 46100 Mantova - Italy

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: E-EUROCONSULTING is a professional consultancy firm specialized in providing a direct, clear and efficient connection between local governments, regional councils, private enterprises and European Institutions operating in the agri-food sector.
Euroconsulting is an experienced advisor for private and public stakeholders in European and national funding programmes and a qualified partner for the analysis of implementation of EU legislation and harmonization among different legal frameworks at European, national and local level

MISSION

The main task of Euroconsulting is to provide a technical and economic assistance on two different and complementary sides:

- Provide a better knowledge and a more profitable use of european legislation

- Support public authorities for the correct implementation of EU legislation

Main sectors of activity :

- Agriculture and forestry
- Agroindustry
- Fishery
- Environment
- Technical research

Based in Brussels since 1994 Euroconsulting can assure a daily contact with the European Institutions and in particular with European Commission, European Parliament as well as Permanent representatives of national and international bodies


Euroconsulting provides a complete support for monitoring, information and legal interpretation of European Policies through a wide range of services:

-Consultancy on national and regional legislation in agrifood sector, notably in the state-aid field

- Detailed monitoring of financial opportunities and targeted selection among different call for proposals financed by EU.

-Detailed planning of the necessary documentation for the submission of projects.

-Specialized reports about EU structural funds, and others financial tools of the regional politics.
-Interpretation of customs legislation

-Research and selection of qualified partners.

Training activities

To complete the above-mentioned services, e-Euroconsulting support the organization of :

-Workshops in agriculture related matters, state aids and other Eu policies issues

-Technical meetings with EU’s officials

Domiciliation

To strenght the link between customers and European Institutions,
e-Euroconsulting can offer domiciliation in its premises in Brussels, with:

- Dedicated office manager

- Videoconferencing service

- Private phone lines
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 6
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Carmela Ciarliero 14/11/2013 11/11/2014
Francesca Ortolan 01/10/2013 27/09/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


CAP reform

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Għajnuna umanitarja
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sajd u akkwakultura
 • Sikurezza tal-ikel
 • Suq Intern
 • Tkabbir

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 08/2012
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
< 50000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • regione Lombardia dg agricoltura
 • OPR regione Lombardia
 • regione sardegna assessorato agricoltura
 • ismea
 • abaco group
 • regione friuli venezia giulia
 • european meat network


Klijenti li jiġġeneraw fatturat ogħla jew daqs 100000 € u inqas minn 150000 €.
 • regione Campania, assessorato agricoltura


Klijenti li jiġġeneraw fatturat ogħla jew daqs 150000 € u inqas minn 200000 €.
 • Italian Ministry of Agricolture

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

if you look insite our webside between clients you will find also clients we have worked with in the past and that are not our clients anymore

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.