Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

E-EUROCONSULTING SRL

Αριθμός μητρώου: 64446487013-79
ημερομηνία της εγγραφής: 25/10/2011 12:27:10 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 30/9/2013 9:32:26 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 30/9/2013 9:32:26 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: E-EUROCONSULTING SRL
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Società a Responsabilità Limitata
Δικτυακός τόπος: http://www.euroconsulting.be

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Γραφεία συμβούλων

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κυρία  BARBARA BLASEVICH
Θέση: ceo

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  CRISTINA TINELLI
Θέση: partner and responsable of brussels office

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 6 Galleria Ferri 
46100 Mantova
ΙΤΑΛΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+0039) 0376320149
Αριθμός φαξ: (+0039) 0376222334
Άλλα στοιχεία: Brussels office:
Square de Meeus 25 - 1000 Bruxelles
Mantua office:
Via Bellalancia 2 - 46100 Mantova - Italy

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: E-EUROCONSULTING is a professional consultancy firm specialized in providing a direct, clear and efficient connection between local governments, regional councils, private enterprises and European Institutions operating in the agri-food sector.
Euroconsulting is an experienced advisor for private and public stakeholders in European and national funding programmes and a qualified partner for the analysis of implementation of EU legislation and harmonization among different legal frameworks at European, national and local level

MISSION

The main task of Euroconsulting is to provide a technical and economic assistance on two different and complementary sides:

- Provide a better knowledge and a more profitable use of european legislation

- Support public authorities for the correct implementation of EU legislation

Main sectors of activity :

- Agriculture and forestry
- Agroindustry
- Fishery
- Environment
- Technical research

Based in Brussels since 1994 Euroconsulting can assure a daily contact with the European Institutions and in particular with European Commission, European Parliament as well as Permanent representatives of national and international bodies


Euroconsulting provides a complete support for monitoring, information and legal interpretation of European Policies through a wide range of services:

-Consultancy on national and regional legislation in agrifood sector, notably in the state-aid field

- Detailed monitoring of financial opportunities and targeted selection among different call for proposals financed by EU.

-Detailed planning of the necessary documentation for the submission of projects.

-Specialized reports about EU structural funds, and others financial tools of the regional politics.
-Interpretation of customs legislation

-Research and selection of qualified partners.

Training activities

To complete the above-mentioned services, e-Euroconsulting support the organization of :

-Workshops in agriculture related matters, state aids and other Eu policies issues

-Technical meetings with EU’s officials

Domiciliation

To strenght the link between customers and European Institutions,
e-Euroconsulting can offer domiciliation in its premises in Brussels, with:

- Dedicated office manager

- Videoconferencing service

- Private phone lines
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 6
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Carmela Ciarliero 14/11/2013 11/11/2014
Francesca Ortolan 1/10/2013 27/9/2014

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


CAP reform

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 08/2012
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
< 50000  €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μικρότερο του 50000 €.
 • regione Lombardia dg agricoltura
 • OPR regione Lombardia
 • regione sardegna assessorato agricoltura
 • ismea
 • abaco group
 • regione friuli venezia giulia
 • european meat network


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 100000 € και μικρότερο του 150000 €.
 • regione Campania, assessorato agricoltura


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 150000 € και μικρότερο του 200000 €.
 • Italian Ministry of Agricolture

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

if you look insite our webside between clients you will find also clients we have worked with in the past and that are not our clients anymore

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.