Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

E-EUROCONSULTING SRL

Αριθμός μητρώου: 64446487013-79
ημερομηνία της εγγραφής: 25/10/2011 12:27:10

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 31/03/2015 10:45:49
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 31/03/2015 10:45:49
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 31/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

E-EUROCONSULTING SRL

Società a Responsabilità Limitata

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Γραφεία συμβούλων

    Στοιχεία επικοινωνίας

Galleria Ferri, 6
46100 Mantova
ΙΤΑΛΙΑ

(+0039) 0376320149

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  BARBARA BLASEVICH

ceo

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  CRISTINA TINELLI

partner and responsable of brussels office

    Στόχοι και αποστολή

E-EUROCONSULTING is a professional consultancy firm specialized in providing a direct, clear and efficient connection between local governments, regional councils, private enterprises and European Institutions operating in the agri-food sector.
Euroconsulting is an experienced advisor for private and public stakeholders in European and national funding programmes and a qualified partner for the analysis of implementation of EU legislation and harmonization among different legal frameworks at European, national and local level

MISSION

The main task of Euroconsulting is to provide a technical and economic assistance on two different and complementary sides:

- Provide a better knowledge and a more profitable use of european legislation

- Support public authorities for the correct implementation of EU legislation

Main sectors of activity :

- Agriculture and forestry
- Agroindustry
- Fishery
- Environment
- Technical research

Based in Brussels since 1994 Euroconsulting can assure a daily contact with the European Institutions and in particular with European Commission, European Parliament as well as Permanent representatives of national and international bodies


Euroconsulting provides a complete support for monitoring, information and legal interpretation of European Policies through a wide range of services:

-Consultancy on national and regional legislation in agrifood sector, notably in the state-aid field

- Detailed monitoring of financial opportunities and targeted selection among different call for proposals financed by EU.

-Detailed planning of the necessary documentation for the submission of projects.

-Specialized reports about EU structural funds, and others financial tools of the regional politics.
-Interpretation of customs legislation

-Research and selection of qualified partners.

Training activities

To complete the above-mentioned services, e-Euroconsulting support the organization of :

-Workshops in agriculture related matters, state aids and other Eu policies issues

-Technical meetings with EU’s officials

Domiciliation

To strengthen the link between customers and European Institutions,
e-Euroconsulting can offer domiciliation in its premises in Brussels, with:

- Dedicated office manager

- Videoconferencing service

- Private phone lines

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

CAP implementation and semplification, organic products, food labelling, diary sector, State aids modernization, TTIP


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 3  

3

3

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανταγωνισμός
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική

    Μέλη

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 200.000 € και < 299.999 €

>= 100.000 € και < 499.999 €

 • Istituto Zooprofilattico Sperimentale
 • Regione Piemonte
 • Regione Sardegna
 • Regione Friuli Venezia Giulia
 • ISMEA
 • Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali
 • Regione Lombardia

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

if you look inside our website among our clients you will find also clients we have worked for in the past and that are not our clients anymore

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.