Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

UNIONE CAMERE ESPERTI EUROPEI

Identifikačné číslo v Registri: 644245448-07
Dátum registrácie: 24/06/2008 14:06:01

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 28/03/2015 10:22:12
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 28/03/2015 10:04:36
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 28/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

UNIONE CAMERE ESPERTI EUROPEI

UCEE

NGOs and non-profit international organization

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Square de Meeûs, 38/40
1000 Brussels
BELGICKO

(+32) 24016122

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Paolo Saba

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Paolo Saba

President

    Ciele a poslanie

The UNION OF EUROPEAN EXPERTS CHAMBERS - UCEE introduces itself as a high level International Non Governmental Organization (INGO) operating in EU and in non EU Countries that will have the chance to make their own experts be part of it in order to help solve economic, social, cultural and communication problems with an informal approach and consequently over the parts as much as possible. This fact in the attempt to accelerate the concertation and the research of a consensus necessary to formally and positively define issues of international importance. Additionally, they intend to constitute a roll of the European Experts in order to stress the experience of the people on it, enhancing the specialization they got through their professional activity, either as self-employed or as a subordinate employee. Under this strategy, UCEE have set themselves a goal: they intend to become a constant and qualified meeting point between supply and demand of services in the field of intellectual work.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Activities at Community level in the field of Erasmus , in the immigration, in the combating fraud and counterfeiting and copy, and in the international cooperation with the countries extra UE and in the countries developing

Presentation of the project "EU objectives in the fight against fraud and counterfeiting and copying" on 22 January 2014, at the European Parliament in Brussels


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

The UCEE Has promoted many European projects, including:
"The Health Card in Europe", "Linux in Europe", "Marco Polo", "Italian Flavors of the World", "The european Observatory in Lampedusa for a new partnership with North Africa in the branch of humanist and citizen development and resource "," Erasmus Day Live "and" The AGRI-FOOD program for women in Africa, presented to the NGO CSW Forum Consultation Day on 8 March 2015 in New York.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Paolo Saba 19/02/2015 16/02/2016
Pierangelo Saba 19/02/2015 17/02/2016

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

580

CITTADINI PER L'EUROPA, (Italy)
FILITALIA INTERNATIONAL, (U.S.A)
AIRP - PREVENZIONE USURA PROTESTI E FALLIMENTI, (Italy)
ERASMUS DAY LIVE, ( Italy)
ADA - ACADEMIE DIPLOMATIQUE AFRICAINE, (France)
ADN INTERNATIONAL - AIDER DONNER NOURRIR,
(Ivory Coast)
IDA INTERNATIONAL-INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE, (Senegal)
EUREFER, (France)
IECSME " Indo - European Chamber of Small & Medium Enterprises ", (India)
Union of Chambers of European Experts in Sub-Saharan Africa, (Cameroun)
RCEEDAO (Cote d'Ivoire)
TSTK-TURKIYE SIVIL TOPLUM KURULUSLARL, (Turkey)
The Arges Chamber of Commerce and Industry
(Romania)
FUTURE' SERVICE, (Albania)
SUMI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY, (Ukraine)
FORULUM MONTAN DIN ROMANIA, (Romania)

 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • CHORVÁTSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • RUMUNSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • TALIANSKO
 • ALBÁNSKO
 • ARGENTÍNA
 • BAHRAJN
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BRAZÍLIA
 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • ČÍNA
 • DŽIBUTI
 • EGYPT
 • GUINEA
 • HONGKONG
 • INDIA
 • IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • KATAR
 • KUVAJT
 • MAROKO
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • SRBSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • UKRAJINA

FEDERALIST FONDATION FOR THE PEOPLES OF EUROPE (Belgium) - MOUVEMENT EUROPEEN BELGIQUE (Belgium) -
ADA-ACADEMIE DIPLOMATIQUE AFRICAINE (France) - TSTK-TURKIYE SIVIL TOPLUM KURULUSLARL (Turkey) - SUMI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY (Ukraine)/Partner UCEE - CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ARGES (Romania) - UTICA-THE TUNISIAN UNION FOR INDUSTRY, COMMERCE AND HANDICRAFTS (Tunisie) - WELCOMEUROPE (France) - POLIECO - CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE (Italy) - UNIMPRESA (Italy) - FORULUM MONTAN DIN ROMANIA (Romania) UCEE - ADN INTERNATIONAL-AIDER DONNER NOURRIR (Cote d'Ivoire)/Partner UCEE - ASSOCIAZIONE MANTOVANI NEL MONDO (Italy) - GAL TERRE SHARDANA S.C.A R.L. (Italy) - ASSOCIAZIONE CITTADINI PER L'EUROPA (Italy) - ASSOCIAZIONE COMUNITA ITALIA (Italy) - IDA INTERNATIONAL-INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE (Senegal) - POLITECNICO DI TORINO (Italy) - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (Italy) - UNIMPRESA (Italy)- RCEEDAO (Cote d'Ivoire)- JITAKYOEI BUDO & WUSHU (Italy) - EUREFER Mulhouse(France) - FILITALIA INTERNATIONAL Philadelfia(USA) - FUTURE' SERVICE, Tirana(Albania) - AIRP Roma(Italy) - ERASMUS DAY LIVE(Italy) - IECSME " Indo - European Chamber of Small & Medium Enterprises " Gujarat (INDIA) - U.C.E.E-ASS " Union des Chambres des Experts Européens en Afrique Subsaharienne " Douala (Cameroun) - RCEEDAO - Réseau des Chambres des Experts Européens Département Afrique de l'Ouest (Cote d'Ivore)

    Finančné údaje

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

25 000 €

 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

0 €

0 €

25 000 €

0 €

25 000 €

Our association is based on voulontary support. Each member finance his expensens to organize missions, activities and projects; so at the moment we doesn't have a balance

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Desidero ricordare che ho sottoscritto il seguente codice di condotta