Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

World Federation of Advertisers

Id-nummer i registret: 6440918199-49
Registreringsdag: 2008-07-15 15:51:38

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-07 09:59:22
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-07 09:59:22


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: World Federation of Advertisers
Förkortning: WFA
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.wfanet.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Stephan Loerke
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Christopher Payne
Befattning: Public Affairs Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue Louise  166
1050 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+322) 502 57 40
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The World Federation of Advertisers (WFA) is the global organization representing the common interests of marketers.
Through its network of around 60 national advertiser associations on five continents and over 70 of the world’s top marketers, WFA represents around 90% of global marketing communications spending, almost US$ 700 billion annually.

WFA champions responsible and effective marketing communications worldwide.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Advertising, marketing communications, media, digital media, data protection & privacy, health & consumer policy, internal market, competition policy

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Folkhälsa
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konsumentfrågor
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
WFA is a fully engaged member of the European Advertising Standards Alliance (EASA) and the International Chamber of Commerce (ICC).

WFA is also a member of the Society of European Affairs Professionals (SEAP) and signatory to the SEAP code, and is represented on the SEAP board.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 500000  € och < 600000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

The estimate of WFA costs of activities falling under the scope of the register is calculated according to the EU's Transparency Register Compliance Guidelines (http://europa.eu/transparency-register/pdf/guideline_en.pdf) and the corresponding guidelines of the Society of European Affairs Professionals (SEAP).

WFA is a signatory of the SEAP Code of Conduct.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Code of conduct of the Society of European Affairs Professionals (SEAP) - http://seap.be/linkdocs/code_conduct.pdf