Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

World Federation of Advertisers

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 6440918199-49
Data Reġistrazzjoni: 15/07/2008 15:51:38

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 07/07/2014 09:59:22
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 07/07/2014 09:59:22


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: World Federation of Advertisers
Akronimu: WFA
Statut legali: AISBL
Websajt: http://www.wfanet.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Stephan Loerke
Kariga: Managing Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Christopher Payne
Kariga: Public Affairs Manager

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 166 Avenue Louise 
Brussels 1050
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+322) 502 57 40
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The World Federation of Advertisers (WFA) is the global organization representing the common interests of marketers.
Through its network of around 60 national advertiser associations on five continents and over 70 of the world’s top marketers, WFA represents around 90% of global marketing communications spending, almost US$ 700 billion annually.

WFA champions responsible and effective marketing communications worldwide.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Advertising, marketing communications, media, digital media, data protection & privacy, health & consumer policy, internal market, competition policy

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Konsumaturi
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
WFA is a fully engaged member of the European Advertising Standards Alliance (EASA) and the International Chamber of Commerce (ICC).

WFA is also a member of the Society of European Affairs Professionals (SEAP) and signatory to the SEAP code, and is represented on the SEAP board.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 500000  € et < 600000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

The estimate of WFA costs of activities falling under the scope of the register is calculated according to the EU's Transparency Register Compliance Guidelines (http://europa.eu/transparency-register/pdf/guideline_en.pdf) and the corresponding guidelines of the Society of European Affairs Professionals (SEAP).

WFA is a signatory of the SEAP Code of Conduct.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
Code of conduct of the Society of European Affairs Professionals (SEAP) - http://seap.be/linkdocs/code_conduct.pdf