Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 64396831014-95
Dátum registrácie: 26/01/2009 14:29:29

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 05/01/2015 11:56:02
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 05/01/2015 11:56:02

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.

BGK e.V.

eingetragener Verein

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Von-der-Wettern-Straße, 25
51149 Köln-Gremberghoven
NEMECKO

(+2203) 358370

(+2203) 3583712

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Bertram Kehres

Geschäftsführer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Maria Thelen-Jüngling

Europa-Angelegenheiten

    Ciele a poslanie

Die Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK) ist die von RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung) anerkannte Organisation zur Durchführung der Gütesicherung für Düngemittel, darunter insbesondere Dünger aus der Kreislaufwirtschaft wie Kompost, Gärprodukte und Klärschlamm in Deutschland. Die BGK ist unabhängig und neutral. Sie ist allein der Gütesicherung und keinen anderen Zwecken oder Interessen verpflichtet.

  • európskej
  • celoštátnej

    Činnosti

Landfill DIR,
Waste Framework DIR,
Biowaste DIR,
Sludge DIR,
Soil Strategy,
Fertilizer Regulation,
End of Waste Regulation (Komposte,Gärprodukte),
Recycling Strategy

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Spotrebitelia
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

180

Gütegemeinschaft Kompost Region Süd e.V.(62),
Gütegemeinschaft Kompost Region Südwest e.V.(77),
Gütegemeinschaft Kompost Bayern e.V.(96),
Gütegemeinschaft Kompost Sachsen/Thüringen e.V.(65),
Gütegemeinschaft Kompost Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalte.V.(43),
Verband zur Qualitätssicherung von Düngung und Substraten e.V.(21),
Gütegemeinschaft Gärprodukte e.V.(102),
Bundesgütegemeinschaft Holzasche e.V.(8)

  • HOLANDSKO
  • NEMECKO

European Compost Network (ECN)
Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL)

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

1 200 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

1 200 000 €

 €

1 200 000 €

< 50 000  €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.