Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 64396831014-95
Dátum registrácie: 26.1.2009 14:29:29

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 13.1.2014 8:15:08
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13.1.2014 8:15:08


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.
Skratka: BGK e.V.
Právna forma: eingetragener Verein
Internetová stránka: http://www.kompost.de

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Bertram Kehres
Funkcia: Geschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Maria Thelen-Jüngling
Funkcia: Europa-Angelegenheiten

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Von-der-Wettern-Straße  25
51149 Köln-Gremberghoven
NEMECKO
Telefónne číslo: (+2203) 358370
Fax: (+2203) 3583712
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Die Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK) ist die von RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung) anerkannte Organisation zur Durchführung der Gütesicherung für Düngemittel, darunter insbesondere Dünger aus der Kreislaufwirtschaft wie Kompost, Gärprodukte und Klärschlamm in Deutschland. Die BGK ist unabhängig und neutral. Sie ist allein der Gütesicherung und keinen anderen Zwecken oder Interessen verpflichtet.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Landfill DIR,
Waste Framework DIR,
Biowaste DIR,
Sludge DIR,
Soil Strategy,
Fertilizer Regulation,
End of Waste Regulation (Komposte,Gärprodukte),
Recycling Strategy

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Spotrebitelia
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 180
Počet členských organizácií: 8
Členské organizácie (Počet členov) :
 • Gütegemeinschaft Kompost Region Süd e.V. (52 Členovia)
 • Gütegemeinschaft Kompost Region Südwest e.V. (76 Členovia)
 • Gütegemeinschaft Kompost Bayern e.V. (81 Členovia)
 • Gütegemeinschaft Kompost Sachsen/Thüringen e.V. (64 Členovia)
 • Gütegemeinschaft Kompost Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalte.V. (43 Členovia)
 • Verband zur Qualitätssicherung von Düngung und Substraten e.V. (21 Členovia)
 • Gütegemeinschaft Gärprodukte e.V. (91 Členovia)
 • Bundesgütegemeinschaft Holzasche e.V. (3 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • HOLANDSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
European Compost Network (ECN)
Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 1 200 000
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 1 200 000
- dary:
- členské: 1 200 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.