Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.

Inschrijvingsnummer in het register 64396831014-95
Inschrijvingsdatum: 26-1-09 14:29:29

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 13-1-14 8:15:08
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 13-1-14 8:15:08


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.
Acroniem: BGK e.V.
Rechtsvorm: eingetragener Verein
Website: http://www.kompost.de

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Bertram Kehres
Functie: Geschäftsführer

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Maria Thelen-Jüngling
Functie: Europa-Angelegenheiten

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Von-der-Wettern-Straße  25
51149 Köln-Gremberghoven
DUITSLAND
Telefoon: (+2203) 358370
Faxnummer: (+2203) 3583712
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Die Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK) ist die von RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung) anerkannte Organisation zur Durchführung der Gütesicherung für Düngemittel, darunter insbesondere Dünger aus der Kreislaufwirtschaft wie Kompost, Gärprodukte und Klärschlamm in Deutschland. Die BGK ist unabhängig und neutral. Sie ist allein der Gütesicherung und keinen anderen Zwecken oder Interessen verpflichtet.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Landfill DIR,
Waste Framework DIR,
Biowaste DIR,
Sludge DIR,
Soil Strategy,
Fertilizer Regulation,
End of Waste Regulation (Komposte,Gärprodukte),
Recycling Strategy

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Consumentenzaken
 • Energie
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 180
Aantal aangesloten organisaties: 8
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • Gütegemeinschaft Kompost Region Süd e.V. (52 Ingeschrevenen)
 • Gütegemeinschaft Kompost Region Südwest e.V. (76 Ingeschrevenen)
 • Gütegemeinschaft Kompost Bayern e.V. (81 Ingeschrevenen)
 • Gütegemeinschaft Kompost Sachsen/Thüringen e.V. (64 Ingeschrevenen)
 • Gütegemeinschaft Kompost Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalte.V. (43 Ingeschrevenen)
 • Verband zur Qualitätssicherung von Düngung und Substraten e.V. (21 Ingeschrevenen)
 • Gütegemeinschaft Gärprodukte e.V. (91 Ingeschrevenen)
 • Bundesgütegemeinschaft Holzasche e.V. (3 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • NEDERLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
European Compost Network (ECN)
Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL)

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 1.200.000
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 1.200.000
- giften:
- contributies van de leden: 1.200.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.