Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.

Tunnistenumero rekisterissä: 64396831014-95
Rekisteröintipäivä: 26.1.2009 14:29:29

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 13.1.2014 8:15:08
Edellinen vuotuinen päivitys: 13.1.2014 8:15:08


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.
Lyhenne: BGK e.V.
Organisaation oikeudellinen muoto: eingetragener Verein
Internet-osoite: http://www.kompost.de

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Bertram Kehres
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Maria Thelen-Jüngling
Tehtävä organisaatiossa: Europa-Angelegenheiten

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Von-der-Wettern-Straße  25
51149 Köln-Gremberghoven
SAKSA
Puhelinnumero: (+2203) 358370
Faksinumero: (+2203) 3583712
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Die Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK) ist die von RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung) anerkannte Organisation zur Durchführung der Gütesicherung für Düngemittel, darunter insbesondere Dünger aus der Kreislaufwirtschaft wie Kompost, Gärprodukte und Klärschlamm in Deutschland. Die BGK ist unabhängig und neutral. Sie ist allein der Gütesicherung und keinen anderen Zwecken oder Interessen verpflichtet.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Landfill DIR,
Waste Framework DIR,
Biowaste DIR,
Sludge DIR,
Soil Strategy,
Fertilizer Regulation,
End of Waste Regulation (Komposte,Gärprodukte),
Recycling Strategy

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kuluttaja-asiat
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 180
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 8
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • Gütegemeinschaft Kompost Region Süd e.V. (52 edunvalvojaa)
 • Gütegemeinschaft Kompost Region Südwest e.V. (76 edunvalvojaa)
 • Gütegemeinschaft Kompost Bayern e.V. (81 edunvalvojaa)
 • Gütegemeinschaft Kompost Sachsen/Thüringen e.V. (64 edunvalvojaa)
 • Gütegemeinschaft Kompost Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalte.V. (43 edunvalvojaa)
 • Verband zur Qualitätssicherung von Düngung und Substraten e.V. (21 edunvalvojaa)
 • Gütegemeinschaft Gärprodukte e.V. (91 edunvalvojaa)
 • Bundesgütegemeinschaft Holzasche e.V. (3 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
European Compost Network (ECN)
Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 1 200 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 1 200 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 1 200 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.