Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.

Αριθμός μητρώου: 64396831014-95
ημερομηνία της εγγραφής: 26/1/2009 2:29:29 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 13/1/2014 8:15:08 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 13/1/2014 8:15:08 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.
Ακρωνύμιο: BGK e.V.
Νομικό καθεστώς: eingetragener Verein
Δικτυακός τόπος: http://www.kompost.de

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Bertram Kehres
Θέση: Geschäftsführer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Maria Thelen-Jüngling
Θέση: Europa-Angelegenheiten

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 25 Von-der-Wettern-Straße 
51149 Köln-Gremberghoven
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+2203) 358370
Αριθμός φαξ: (+2203) 3583712
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Die Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK) ist die von RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung) anerkannte Organisation zur Durchführung der Gütesicherung für Düngemittel, darunter insbesondere Dünger aus der Kreislaufwirtschaft wie Kompost, Gärprodukte und Klärschlamm in Deutschland. Die BGK ist unabhängig und neutral. Sie ist allein der Gütesicherung und keinen anderen Zwecken oder Interessen verpflichtet.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Landfill DIR,
Waste Framework DIR,
Biowaste DIR,
Sludge DIR,
Soil Strategy,
Fertilizer Regulation,
End of Waste Regulation (Komposte,Gärprodukte),
Recycling Strategy

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Καταναλωτές
 • Περιβάλλον

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 180
Αριθμός των οργανισμών μελών. 8
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • Gütegemeinschaft Kompost Region Süd e.V. (52 Μέλη)
 • Gütegemeinschaft Kompost Region Südwest e.V. (76 Μέλη)
 • Gütegemeinschaft Kompost Bayern e.V. (81 Μέλη)
 • Gütegemeinschaft Kompost Sachsen/Thüringen e.V. (64 Μέλη)
 • Gütegemeinschaft Kompost Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalte.V. (43 Μέλη)
 • Verband zur Qualitätssicherung von Düngung und Substraten e.V. (21 Μέλη)
 • Gütegemeinschaft Gärprodukte e.V. (91 Μέλη)
 • Bundesgütegemeinschaft Holzasche e.V. (3 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
European Compost Network (ECN)
Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 1.200.000
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 1.200.000
- δωρεές:
- συνδρομές μελών: 1.200.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.