Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.

Αριθμός μητρώου: 64396831014-95
ημερομηνία της εγγραφής: 26/01/2009 14:29:29

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 30/03/2015 09:04:22
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 30/03/2015 09:04:22
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 30/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.

BGK e.V.

eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Von-der-Wettern-Straße, 25
51149 Köln-Gremberghoven
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+2203) 358370

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Bertram Kehres

Geschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Maria Thelen-Jüngling

Europa-Angelegenheiten

    Στόχοι και αποστολή

Die Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK) ist die von RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung) anerkannte Organisation zur Durchführung der Gütesicherung für Düngemittel, darunter insbesondere Dünger aus der Kreislaufwirtschaft wie Kompost, Gärprodukte und Klärschlamm in Deutschland. Die BGK ist unabhängig und neutral. Sie ist allein der Gütesicherung und keinen anderen Zwecken oder Interessen verpflichtet.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Eu-Fertiliser Regulation


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Landfill DIR,
Waste Framework DIR,
Biowaste DIR,
Sludge DIR,
Soil Strategy,
Fertilizer Regulation,
End of Waste Regulation (Komposte,Gärprodukte),
Recycling Strategy

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
  • Δράση για το κλίμα
  • Ενέργεια
  • Καταναλωτές
  • Περιβάλλον

    Μέλη

180

Gütegemeinschaft Kompost Region Süd e.V.(62),
Gütegemeinschaft Kompost Region Südwest e.V.(77),
Gütegemeinschaft Kompost Bayern e.V.(96),
Gütegemeinschaft Kompost Sachsen/Thüringen e.V.(65),
Gütegemeinschaft Kompost Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalte.V.(43),
Verband zur Qualitätssicherung von Düngung und Substraten e.V.(21),
Gütegemeinschaft Gärprodukte e.V.(102),
Bundesgütegemeinschaft Holzasche e.V.(8)

  • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

European Compost Network (ECN)
Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

1.200.000 €

 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

1.200.000 €

1.200.000 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.