Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

DIGITALEUROPE

Identifikační číslo v rejstříku: 64270747023-20
Datum registrace: 26/10/2011 09:42:25

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 07/07/2015 10:58:13
Datum poslední roční aktualizace je: 27/03/2015 11:36:37
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

DIGITALEUROPE

DE

AISBL

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Rue de la science, 14 7th floor
1040 Brussels
BELGIE

(+32 2)609 53 10

    Osoba s právní odpovědností

pan  John Higgins

Director General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Patrice Chazerand

Policy Director

    Cíle a úkoly

DIGITALEUROPE represents the digital technology industry in Europe. Our members include some of the world's largest IT, telecoms and consumer electronics companies and national associations from every part of Europe. DIGITALEUROPE wants European businesses and citizens to benefit fully from digital technologies and for Europe to grow, attract and sustain the world's best digital technology companies.

DIGITALEUROPE ensures industry participation in the development and implementation of EU policies. DIGITALEUROPE’s members include 58 corporate members and 37 national trade associations from across Europe.

 • evropské
 • celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

DIGITALEUROPE is mainly involved in the Digital Single Market policy initiative including any policy related topics.
The list of DIGITALEUROPE policy activities is available on our website http://www.digitaleurope.org/

DIGITALEUROPE organise several events open to members and non-members throughout the year. The list of events is available online: http://www.digitaleurope.org/Events.aspx
We are partner in several projects including eSKills for Jobs, Grand Coalition, Watify… Full list available online: http://www.digitaleurope.org/Aboutus/Projects.aspx


 

- Stakeholder Consultation group for consumer rules for online & digital purchase
- EIP on raw material

Ecodesign

Informal group on RoHS substances

Ne

Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 4   75%: 3   50%: 5   25%: 4

16

9,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Klaus-Dieter AXT 10/09/2015 08/09/2016
Valentina BOLOGNESI 22/09/2015 17/09/2016
Patrice François CHAZERAND 09/09/2015 07/09/2016
Marion EBEL 06/03/2015 04/03/2016
Annika EBERSTEIN 13/01/2016 12/01/2017
Sylvie FEINDT 16/06/2015 12/06/2016
Damir FILIPOVIC 21/01/2016 20/01/2017
John HIGGINS 16/06/2015 12/06/2016
Diane MIEVIS 16/06/2015 12/06/2016
Jochen MISTIAEN 21/01/2016 20/01/2017
Patrick Alexander WHALEN 15/12/2015 10/12/2016

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Vnější vztahy
 • Vzdělávání
 • Výzkum a technologie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.digitaleurope.org/Aboutus.aspx

- British Chamber of Commerce in Belgium (BCCB)
- EIF

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

2 850 000 €

5 764 592 €

Executive Agency for Competitiveness and Innovation and Directorate General for Enterprise and Industry

 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.