Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Sea First Foundation vzw

Identifikacijska številka v Registru: 64240975155-58
Datum registracije: 29/01/2011 20:23:03

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 06/02/2015 21:18:32
Datum zadnje letne spremembe: 06/02/2015 21:18:32
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 06/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Sea First Foundation vzw

SFF vzw

NPO

    Oddelek registracije

III - Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

Zone Kamp C 2, B11
2260 Westerlo
BELGIJA

(+32) 476779749

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Anke Teigeler

cöordinator

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Dos Winkel

vice-chair

    Cilji in naloge

The Sea First Foundation (SFF) informs and educates the general public and children in particular about the importance an threats of the Ocean and its vulnerable inhabitants.By creating awareness SFF tries to reduce or (preferrably) stop the detrimental human influence on the Oceans and all the life, underwater and topside (like seabirds). SFF is founded by people who were, each in their own way, involved in the Ocean, through work, training, hobby or any other way. SFF has no profit intention.Oceans absorb more than 50% of all (man made) carbon dioxide and produce more than 70% of all the oxygen that we breath.

  • evropski
  • nacionalni
  • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Ban op warrelnetten
Habitatrichtlijnen

Beach Clean Up
Ocean week
Boek : Het Alfabet van de Zee


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

European fisheries & aquaculture

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 1  

1

0,5

vrijwilligerswerking

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Okolje
  • Ribištvo in ribogojstvo

    Članstvo in povezanost z mrežami

75

  • BELGIJA
  • NIZOZEMSKA

Seas at Risk, OCEAN2012, Shark Alliance, Eurogroup for Animals, Bond Beter Leefmilieu, Kust en Zee

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 9.999  

25.100 €

100 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

0 €

100 €

25.000 €

10.000 €

2.000 €

10.000 €

3.000 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.