Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Sea First Foundation vzw

Identifikačné číslo v Registri: 64240975155-58
Dátum registrácie: 29.1.2011 20:23:03

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.1.2014 9:35:14
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.1.2014 9:35:14


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Sea First Foundation vzw
Skratka: SFF vzw
Právna forma: NPO
Internetová stránka: http://www.seafirst.be

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Anke Teigeler
Funkcia: cöordinator

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Dos Winkel
Funkcia: vice-chair

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Zone Kamp C 2  B11
2260 Westerlo
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 476779749
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Sea First Foundation (SFF) informs and educates the general public and children in particular about the importance an threats of the Ocean and its vulnerable inhabitants.By creating awareness SFF tries to reduce or (preferrably) stop the detrimental human influence on the Oceans and all the life, underwater and topside (like seabirds). SFF is founded by people who were, each in their own way, involved in the Ocean, through work, training, hobby or any other way. SFF has no profit intention.Oceans absorb more than 50% of all (man made) carbon dioxide and produce more than 70% of all the oxygen that we breath.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


European fisheries & aquaculture

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Rybolov a akvakultúra
  • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 50
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
  • BELGICKO
  • HOLANDSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Seas at Risk, OCEAN2012, Shark Alliance, Eurogroup for Animals, Bond Beter Leefmilieu, Kust en Zee

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 25 100
z toho financovanie z verejných zdrojov: 100
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 100
z iných zdrojov: 25 000
- dary: 10 000
- členské: 2 000
sale of merchandise (books etc) : 10 000
events : 3 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.