Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Sea First Foundation vzw

Identifikavimo numeris Registre: 64240975155-58
Registracijos data: 29/01/2011 20:23:03

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/02/2015 21:18:32
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 21:18:32
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Sea First Foundation vzw

SFF vzw

NPO

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Zone Kamp C 2, B11
2260 Westerlo
BELGIJA

(+32) 476779749

    Teisiškai atsakingas asmuo

Anke Teigeler

cöordinator

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Dos Winkel

vice-chair

    Tikslai ir uždaviniai

The Sea First Foundation (SFF) informs and educates the general public and children in particular about the importance an threats of the Ocean and its vulnerable inhabitants.By creating awareness SFF tries to reduce or (preferrably) stop the detrimental human influence on the Oceans and all the life, underwater and topside (like seabirds). SFF is founded by people who were, each in their own way, involved in the Ocean, through work, training, hobby or any other way. SFF has no profit intention.Oceans absorb more than 50% of all (man made) carbon dioxide and produce more than 70% of all the oxygen that we breath.

  • Europos
  • valstybės
  • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Ban op warrelnetten
Habitatrichtlijnen

Beach Clean Up
Ocean week
Boek : Het Alfabet van de Zee


 

Non

Non

Non

Non

Non

European fisheries & aquaculture

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 1  

1

0,5

vrijwilligerswerking

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

75

  • BELGIJA
  • NYDERLANDAI

Seas at Risk, OCEAN2012, Shark Alliance, Eurogroup for Animals, Bond Beter Leefmilieu, Kust en Zee

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

25 100 €

100 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

0 €

100 €

25 000 €

10 000 €

2 000 €

10 000 €

3 000 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.