Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Sea First Foundation vzw

Identifikavimo numeris Registre: 64240975155-58
Registracijos data: 11.1.29 20.23.03

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.2 09.35.14
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.2 09.35.14


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Sea First Foundation vzw
Akronimas: SFF vzw
Teisinis statusas: NPO
Svetainė: http://www.seafirst.be

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Anke Teigeler
Pareigos: cöordinator

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Dos Winkel
Pareigos: vice-chair

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Zone Kamp C 2  B11
2260 Westerlo
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 476779749
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Sea First Foundation (SFF) informs and educates the general public and children in particular about the importance an threats of the Ocean and its vulnerable inhabitants.By creating awareness SFF tries to reduce or (preferrably) stop the detrimental human influence on the Oceans and all the life, underwater and topside (like seabirds). SFF is founded by people who were, each in their own way, involved in the Ocean, through work, training, hobby or any other way. SFF has no profit intention.Oceans absorb more than 50% of all (man made) carbon dioxide and produce more than 70% of all the oxygen that we breath.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


European fisheries & aquaculture

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Aplinka
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 50
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
  • BELGIJA
  • NYDERLANDAI

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Seas at Risk, OCEAN2012, Shark Alliance, Eurogroup for Animals, Bond Beter Leefmilieu, Kust en Zee

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 25 100
viešųjų lėšų dalis: 100
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 0
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 100
iš kitų finansavimo šaltinių: 25 000
- dovanotos lėšos: 10 000
- narystės mokesčiai: 2 000
sale of merchandise (books etc) : 10 000
events : 3 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.