Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Turkish Green Crescent Society

Id-nummer i registret: 64177757180-72
Registreringsdag: 2011-11-17 14:59:57

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-28 08:47:11
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-28 08:47:11


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Turkish Green Crescent Society
Förkortning: Green Crescent
Associationsform (rättslig ställning): Association
Webbplats: http://yesilay.org.tr/en/Default.aspx

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: M. Ihsan Karaman
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Ahmet Zeki Olas
Befattning: Foreign Affairs Chair

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Hırka-i Şerif Mah. Akseki Camii Sokak No:1 17/1
34080 Fatih / Istanbul
TURKIET
Telefon: (+90) 212 527 16 83
Fax: (+90) 212 522 84 63
Andra adressuppgifter: Turkish Green Grescent Society Cultural Center - Sepetciler Pavilion
Kennedy Cad. Sarayburnu, Eminönü - Fatih - ISTANBUL / TURKEY

Phone: +90 212 512 1001
+90 212 512 1002
Fax: +90 212 512 3040

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The main goal of the Green Crescent is to fight against addictions that destroy the mental and physical health of youth and communities, such as drug, smoking, alcohol, technology, and other addictions. The Green Crescent, partnering with governmental, non-governmental, national and international organizations, endeavors to increase public awareness about the harms and dangers of addiction and to minimize the consumption of alcohol, drugs, tobacco, and other destructive substances.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 15
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


-

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Folkhälsa
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Ungdom
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 2 148
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • ÖSTERRIKE
 • TYSKLAND

 • SCHWEIZ
 • TURKIET
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Eurocare

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 10/2012 - 10/2013
Total budget: 277 000
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 277 000
- gåvor: 100 000
- medlemsavgifter: 50 000
Income from real properties : 127 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 200000  € och < 250000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.