Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Turkish Green Crescent Society

Tunnistenumero rekisterissä: 64177757180-72
Rekisteröintipäivä: 17.11.2011 14:59:57

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 28.10.2013 8:47:11
Edellinen vuotuinen päivitys: 28.10.2013 8:47:11


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Turkish Green Crescent Society
Lyhenne: Green Crescent
Organisaation oikeudellinen muoto: Association
Internet-osoite: http://yesilay.org.tr/en/Default.aspx

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: M. Ihsan Karaman
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Ahmet Zeki Olas
Tehtävä organisaatiossa: Foreign Affairs Chair

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Hırka-i Şerif Mah. Akseki Camii Sokak No:1 17/1
34080 Fatih / Istanbul
TURKKI
Puhelinnumero: (+90) 212 527 16 83
Faksinumero: (+90) 212 522 84 63
Muita yhteystietoja: Turkish Green Grescent Society Cultural Center - Sepetciler Pavilion
Kennedy Cad. Sarayburnu, Eminönü - Fatih - ISTANBUL / TURKEY

Phone: +90 212 512 1001
+90 212 512 1002
Fax: +90 212 512 3040

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The main goal of the Green Crescent is to fight against addictions that destroy the mental and physical health of youth and communities, such as drug, smoking, alcohol, technology, and other addictions. The Green Crescent, partnering with governmental, non-governmental, national and international organizations, endeavors to increase public awareness about the harms and dangers of addiction and to minimize the consumption of alcohol, drugs, tobacco, and other destructive substances.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 15
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


-

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kansanterveys
 • Koulutus
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 2 148
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ITÄVALTA
 • SAKSA

 • SVEITSI
 • TURKKI
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Eurocare

Rahoitustiedot

Tilikausi: 10/2012 - 10/2013
Kokonaisbudjetti: 277 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 277 000
- lahjoitukset ja avustukset: 100 000
- jäsenmaksut: 50 000
Income from real properties : 127 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 200000  € - < 250000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.