Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Turkish Green Crescent Society

Αριθμός μητρώου: 64177757180-72
ημερομηνία της εγγραφής: 17/11/2011 2:59:57 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 28/10/2013 8:47:11 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 28/10/2013 8:47:11 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Turkish Green Crescent Society
Ακρωνύμιο: Green Crescent
Νομικό καθεστώς: Association
Δικτυακός τόπος: http://yesilay.org.tr/en/Default.aspx

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  M. Ihsan Karaman
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Ahmet Zeki Olas
Θέση: Foreign Affairs Chair

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 17/1 Hırka-i Şerif Mah. Akseki Camii Sokak No:1
34080 Fatih / Istanbul
ΤΟΥΡΚΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+90) 212 527 16 83
Αριθμός φαξ: (+90) 212 522 84 63
Άλλα στοιχεία: Turkish Green Grescent Society Cultural Center - Sepetciler Pavilion
Kennedy Cad. Sarayburnu, Eminönü - Fatih - ISTANBUL / TURKEY

Phone: +90 212 512 1001
+90 212 512 1002
Fax: +90 212 512 3040

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The main goal of the Green Crescent is to fight against addictions that destroy the mental and physical health of youth and communities, such as drug, smoking, alcohol, technology, and other addictions. The Green Crescent, partnering with governmental, non-governmental, national and international organizations, endeavors to increase public awareness about the harms and dangers of addiction and to minimize the consumption of alcohol, drugs, tobacco, and other destructive substances.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 15
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


-

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Νεολαία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 2.148
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 • ΕΛΒΕΤΙΑ
 • ΤΟΥΡΚΙΑ
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Eurocare

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 10/2012 - 10/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 277.000
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 277.000
- δωρεές: 100.000
- συνδρομές μελών: 50.000
Income from real properties : 127.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 200000  € και < 250000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.