Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Turkish Green Crescent Society

Identifikační číslo v rejstříku: 64177757180-72
Datum registrace: 17.11.11 14:59:57

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 28.10.13 8:47:11
Datum poslední roční aktualizace je 28.10.13 8:47:11


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Turkish Green Crescent Society
Zkratka: Green Crescent
Právní forma Association
Internetové stránky: http://yesilay.org.tr/en/Default.aspx

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  M. Ihsan Karaman
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Ahmet Zeki Olas
Funkce: Foreign Affairs Chair

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Hırka-i Şerif Mah. Akseki Camii Sokak No:1 17/1
34080 Fatih / Istanbul
TURECKO
Telefon: (+90) 212 527 16 83
Číslo faxu: (+90) 212 522 84 63
Další kontaktní údaje: Turkish Green Grescent Society Cultural Center - Sepetciler Pavilion
Kennedy Cad. Sarayburnu, Eminönü - Fatih - ISTANBUL / TURKEY

Phone: +90 212 512 1001
+90 212 512 1002
Fax: +90 212 512 3040

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The main goal of the Green Crescent is to fight against addictions that destroy the mental and physical health of youth and communities, such as drug, smoking, alcohol, technology, and other addictions. The Green Crescent, partnering with governmental, non-governmental, national and international organizations, endeavors to increase public awareness about the harms and dangers of addiction and to minimize the consumption of alcohol, drugs, tobacco, and other destructive substances.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 15
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


-

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Mládež
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vzdělávání

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 2 148
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • NĚMECKO
 • RAKOUSKO

 • ŠVÝCARSKO
 • TURECKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Eurocare

Finanční údaje

Rok: 10/2012 - 10/2013
Celkový rozpočet: 277 000
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 277 000
- dary: 100 000
- členské příspěvky: 50 000
Income from real properties : 127 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 200000  € a < 250000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.