Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Turkish Green Crescent Society

Идентификационен номер в Регистъра: 64177757180-72
Дата на регистрация: 11-11-17 14:59:57

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-10-28 8:47:11
Последната годишна актуализация е извършена на 13-10-28 8:47:11


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Turkish Green Crescent Society
Инициали: Green Crescent
Правен статут: Association
Уебсайт: http://yesilay.org.tr/en/Default.aspx

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  M. Ihsan Karaman
Длъжност: President

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Ahmet Zeki Olas
Длъжност: Foreign Affairs Chair

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Hırka-i Şerif Mah. Akseki Camii Sokak No:1 17/1
34080 Fatih / Istanbul
ТУРЦИЯ
Телефонен номер: (+90) 212 527 16 83
Факс: (+90) 212 522 84 63
Друга информация за връзка: Turkish Green Grescent Society Cultural Center - Sepetciler Pavilion
Kennedy Cad. Sarayburnu, Eminönü - Fatih - ISTANBUL / TURKEY

Phone: +90 212 512 1001
+90 212 512 1002
Fax: +90 212 512 3040

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The main goal of the Green Crescent is to fight against addictions that destroy the mental and physical health of youth and communities, such as drug, smoking, alcohol, technology, and other addictions. The Green Crescent, partnering with governmental, non-governmental, national and international organizations, endeavors to increase public awareness about the harms and dangers of addiction and to minimize the consumption of alcohol, drugs, tobacco, and other destructive substances.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 15
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


-

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Младеж
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Правосъдие и основните права

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 2 148
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ

 • ТУРЦИЯ
 • ШВЕЙЦАРИЯ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Eurocare

Финансови данни

Отчетна година: 10/2012 - 10/2013
Общ бюджет: 277 000
от който публични средства:
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 277 000
- дарения: 100 000
- членски вноски: 50 000
Income from real properties : 127 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 200000  € и < 250000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.