Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

The Smoke Free Partnership

Tunnistenumero rekisterissä: 6403725595-50
Rekisteröintipäivä: 31.10.2008 17:31:28

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 5.3.2014 17:32:50
Edellinen vuotuinen päivitys: 4.10.2013 13:07:23


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: The Smoke Free Partnership
Lyhenne: SFP
Organisaation oikeudellinen muoto: Private Foundation under Belgian Law.
Internet-osoite: http://www.smokefreepartnership.eu/

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Florence Berteletti Kemp
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Florence Berteletti Kemp
Tehtävä organisaatiossa: Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: C/O CPME Rue Guimard 15
Postilokero: 5
1040 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 2 738 03 17
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Smoke Free Partnership (SFP) was created in 2006.

The SFP is a strategic, independent and flexible partnership between Cancer Research UK (CR-UK), the European Heart Network (EHN) and Action on Smoking and Health UK (ASH UK). Its vision is the implementation of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) on a global level. It aims to promote tobacco-control advocacy and policy research at EU and national levels in collaboration with other EU health organisations and EU tobacco-control networks.

The SFP recognises that the tobacco pandemic is nurtured by a global industry which transcends national boundaries and goes beyond the European arena. Thus, the SFP is working with policy makers at EU level to ensure that tobacco control receives adequate political attention and increasing resources at global level.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2,5
Lisätietoja SFP has three people engaged in interest representation, even though they do not do so on a full-time basis. Two people work full time, and one on a part-time (50%) basis.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Florence Berteletti Kemp 20.9.2013 19.9.2014
Jennifer Burch 26.3.2014 24.3.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


In the year 2012 (04/2012 - 03/2013) the main activity of the SFP has been advocacy in relation to the review of the Tobacco Products Directive. In addition SFP was active in relation to the implementation of the Framework Convention on Tobacco Control at EU and national level.

A full summary of these activities can be found in our annual report at http://www.smokefreepartnership.eu/sfp-annual-reports (the Annual Report 2012 to be published soon).

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kuluttaja-asiat
 • Sisämarkkinat
 • Tulli
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 3
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • Cancer Research UK (1 edunvalvojaa)
 • European Heart Network (31 edunvalvojaa)
 • ASH UK (1 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • ESPANJA
 • IRLANTI
 • ITALIA
 • ITÄVALTA
 • KREIKKA
 • KYPROS
 • LATVIA
 • LIETTUA
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • PORTUGALI
 • PUOLA
 • RANSKA
 • ROMANIA
 • RUOTSI
 • SAKSA
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SUOMI
 • TANSKA
 • TŠEKKI
 • UNKARI
 • VIRO
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Lisätietoja SFP Partners have members, natural persons or legal persons (organisations) represented in all EU Member State as well as the wider European Region.

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
The SFP works informally with

The European Public Health Alliance
The Social Platform
The Civil Society Contact Group
Alter EU
The ENSP
The CNCT (France)
The European Youth Forum

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2012 - 03/2013
Kokonaisbudjetti: 513 027
josta julkista rahoitusta: 95 572
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset: 95 572
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 417 455
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 189 128
Grants : 73 327
Funds carried forward from previous years : 155 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 100000  € - < 150000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

The SFP Annual Report provides a full account of our sources of funding. The document is available at http://www.smokefreepartnership.eu/sfp-annual-reports

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.