Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

daa plc

Id-nummer i registret: 64031768679-71
Registreringsdag: 27/04/2012 11:56:55

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 26/02/2015 16:52:18
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 26/02/2015 16:52:18
Sista dag för nästa uppdatering är den: 26/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

daa plc

daa

Operating

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Old Central Terminal Building, 1st Floor
Dublin Airport
N/A Dublin
IRLAND

(+353 1) 8141111

    Juridiskt ansvarig

Marion O'Brien

Company secretary

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Miriam Ryan

Head of Strategy

    Mål och uppdrag

To influence the formulation or implementation of policy and decision making processes of the EU Institutions

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

Air Passenger Rights, Slots, Aviation Security, General Aviation Policy; Environmental Issues, Energy Union, Infrastructure Development


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Engagement on Airport Package

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 25

25

6,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Energi
 • Folkhälsa
 • Handel
 • Idrott
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.