Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Dublin Airport Authority

Id-nummer i registret: 64031768679-71
Registreringsdag: 2012-04-27 11:56:55

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-01 11:37:29
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-01 11:37:29


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Dublin Airport Authority
Förkortning: DAA
Associationsform (rättslig ställning): Operating
Webbplats: http://www.daa.ie/gns/home.aspx

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Marion O'Brien
Befattning: Company secretary

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Miriam Ryan
Befattning: Head of Strategy

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Old Central Terminal Building Dublin Airport 1st Floor
N/A Dublin
IRLAND
Telefon: (+353 1) 8141111
Fax: (+353 1) 8144120
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: To influence the formulation or implementation of policy and decision making processes of the EU Institutions
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Engagement on Airport Package

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Handel
 • Idrott
 • Inrikes frågor
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.