Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

daa plc

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 64031768679-71
Data rejestracji: 27/04/2012 11:56:55

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 26/02/2015 16:52:18
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 26/02/2015 16:52:18
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 26/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

daa plc

daa

Operating

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Old Central Terminal Building, 1st Floor
Dublin Airport
N/A Dublin
IRLANDIA

(+353 1) 8141111

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  Marion O'Brien

Company secretary

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Miriam Ryan

Head of Strategy

    Cele i zakres obowiązków

To influence the formulation or implementation of policy and decision making processes of the EU Institutions

światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Air Passenger Rights, Slots, Aviation Security, General Aviation Policy; Environmental Issues, Energy Union, Infrastructure Development


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Engagement on Airport Package

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 25

25

6,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.