Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Dublin Airport Authority

Numer identyfikacyjny w rejestrze 64031768679-71
Data rejestracji: 12-04-27 11:56:55

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-04-01 11:37:29
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-04-01 11:37:29


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Dublin Airport Authority
Nazwa skrócona: DAA
Status prawny: Operating
Strona internetowa: http://www.daa.ie/gns/home.aspx

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Marion O'Brien
Pełniona funkcja: Company secretary

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Miriam Ryan
Pełniona funkcja: Head of Strategy

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Old Central Terminal Building Dublin Airport 1st Floor
N/A Dublin
IRLANDIA
Numer telefonu: (+353 1) 8141111
Numer faksu: (+353 1) 8144120
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: To influence the formulation or implementation of policy and decision making processes of the EU Institutions
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Engagement on Airport Package

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • podatki
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • rozwój
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • transport  
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.