Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Dublin Airport Authority

Inschrijvingsnummer in het register 64031768679-71
Inschrijvingsdatum: 27-4-12 11:56:55

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 1-4-14 11:37:29
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 1-4-14 11:37:29


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Dublin Airport Authority
Acroniem: DAA
Rechtsvorm: Operating
Website: http://www.daa.ie/gns/home.aspx

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Ondernemingen & groepen ondernemingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Marion O'Brien
Functie: Company secretary

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Miriam Ryan
Functie: Head of Strategy

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Old Central Terminal Building Dublin Airport 1st Floor
N/A Dublin
IERLAND
Telefoon: (+353 1) 8141111
Faxnummer: (+353 1) 8144120
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: To influence the formulation or implementation of policy and decision making processes of the EU Institutions
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Engagement on Airport Package

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Concurrentie
 • Douane
 • Energie
 • Handel
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ontwikkeling
 • Sport
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Volksgezondheid

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.