Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Dublin Airport Authority

Tunnusnumber registris: 64031768679-71
Registreerimise kuupäev: 27.04.12 11:56:55

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 1.04.14 11:37:29
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 1.04.14 11:37:29


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Dublin Airport Authority
Akronüüm: DAA
Õiguslik vorm: Operating
Veebisait: http://www.daa.ie/gns/home.aspx

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Marion O'Brien
Ametikoht: Company secretary

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Miriam Ryan
Ametikoht: Head of Strategy

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1st Floor Old Central Terminal Building Dublin Airport
N/A Dublin
IIRIMAA
Telefoninumber: (+353 1) 8141111
Faks: (+353 1) 8144120
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: To influence the formulation or implementation of policy and decision making processes of the EU Institutions
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Engagement on Airport Package

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Sport
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Transport
 • Välis- ja julgeolekupoliitika

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.