Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

daa plc

Tunnusnumber registris: 64031768679-71
Registreerimise kuupäev: 27/04/2012 11:56:55

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 26/02/2015 16:52:18
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 26/02/2015 16:52:18
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 26/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

daa plc

daa

Operating

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Old Central Terminal Building, 1st Floor
Dublin Airport
N/A Dublin
IIRIMAA

(+353 1) 8141111

    Juriidiliselt vastutav isik

Marion O'Brien

Company secretary

    ELi asjade eest vastutav isik

Miriam Ryan

Head of Strategy

    Eesmärgid ja ülesanded

To influence the formulation or implementation of policy and decision making processes of the EU Institutions

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Air Passenger Rights, Slots, Aviation Security, General Aviation Policy; Environmental Issues, Energy Union, Infrastructure Development


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Engagement on Airport Package

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 25

25

6,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Transport
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.