Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd

Tunnistenumero rekisterissä: 63965487510-60
Rekisteröintipäivä: 20.12.2011 14:09:28

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 25.11.2013 8:55:35
Edellinen vuotuinen päivitys: 25.11.2013 8:55:35


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd
Lyhenne: M-ACE
Organisaation oikeudellinen muoto: Private Limited Company
Internet-osoite: http://www.mitsubishielectric.co.uk

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Atsuhiro Yabu
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Rodney Ayre
Tehtävä organisaatiossa: European Environmental Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Nettlehill Road Houston Industrial Estate 1
EH54 5EQ Livingston
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 1506445500
Faksinumero: (+44) 1506445511
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Manufacture of air conditioning and heat pump systems
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 450
Lisätietoja Mitsibishi Electric is a global company with many other European and International companies and affiliates. The above represent UK manufacturing only.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


F gas consultations
Erp
ROHS/WEEE
REACH
CEN activities

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Energia
  • Ilmastotoimet
  • Ympäristö
  • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
FETA Federation of Environmental Trade Associations
EPEE European Partnership for Energy and Environment
Eurovent 3rd party testing
DEFRA consulting
EHI/ACRIB/EHPA/HPA communication
JBCE

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2011 - 03/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.