Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd

Tunnusnumber registris: 63965487510-60
Registreerimise kuupäev: 20.12.11 14:09:28

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 25.11.13 8:55:35
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25.11.13 8:55:35


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd
Akronüüm: M-ACE
Õiguslik vorm: Private Limited Company
Veebisait: http://www.mitsubishielectric.co.uk

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Atsuhiro Yabu
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Rodney Ayre
Ametikoht: European Environmental Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 Nettlehill Road Houston Industrial Estate
EH54 5EQ Livingston
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 1506445500
Faks: (+44) 1506445511
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Manufacture of air conditioning and heat pump systems
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 450
Lisateave: Mitsibishi Electric is a global company with many other European and International companies and affiliates. The above represent UK manufacturing only.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


F gas consultations
Erp
ROHS/WEEE
REACH
CEN activities

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Energeetika
  • Ettevõtlus
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
FETA Federation of Environmental Trade Associations
EPEE European Partnership for Energy and Environment
Eurovent 3rd party testing
DEFRA consulting
EHI/ACRIB/EHPA/HPA communication
JBCE

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2011 - 03/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.