Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd

Αριθμός μητρώου: 63965487510-60
ημερομηνία της εγγραφής: 20/12/2011 2:09:28 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 25/11/2013 8:55:35 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 25/11/2013 8:55:35 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd
Ακρωνύμιο: M-ACE
Νομικό καθεστώς: Private Limited Company
Δικτυακός τόπος: http://www.mitsubishielectric.co.uk

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Atsuhiro Yabu
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Rodney Ayre
Θέση: European Environmental Manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 1 Nettlehill Road Houston Industrial Estate
EH54 5EQ Livingston
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+44) 1506445500
Αριθμός φαξ: (+44) 1506445511
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Manufacture of air conditioning and heat pump systems
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
  • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 450
Συμπληρωματικά στοιχεία: Mitsibishi Electric is a global company with many other European and International companies and affiliates. The above represent UK manufacturing only.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


F gas consultations
Erp
ROHS/WEEE
REACH
CEN activities

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
  • Δράση για το κλίμα
  • Ενέργεια
  • Επιχειρήσεις
  • Περιβάλλον

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
FETA Federation of Environmental Trade Associations
EPEE European Partnership for Energy and Environment
Eurovent 3rd party testing
DEFRA consulting
EHI/ACRIB/EHPA/HPA communication
JBCE

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 04/2011 - 03/2012
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 50000  € και < 100000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.