Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd

Αριθμός μητρώου: 63965487510-60
ημερομηνία της εγγραφής: 20/12/2011 14:09:28

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/02/2015 08:18:30
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/02/2015 08:18:30
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 06/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd

M-ACE

Private Limited Company

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Nettlehill Road, 1
Houston Industrial Estate
EH54 5EQ Livingston
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 1506445500

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Atsuhiro Yabu

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Rodney Ayre

European Environmental Manager

    Στόχοι και αποστολή

Manufacture of air conditioning and heat pump systems

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

F-Gas
Ecodesign
ROHS/WEEE
REACH


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

F gas consultations
Erp
ROHS/WEEE
REACH
CEN activities

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 2  

2

1

Mitsibishi Electric is a global company with many other European and International companies and affiliates. The above represent UK manufacturing only.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Δράση για το κλίμα
  • Ενέργεια
  • Επιχειρήσεις
  • Περιβάλλον

    Μέλη

FETA Federation of Environmental Trade Associations
EPEE European Partnership for Energy and Environment
Eurovent 3rd party testing
DEFRA consulting
EHI/ACRIB/EHPA/HPA communication
JBCE

    Οικονομικά στοιχεία

04/2013  -  03/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.