Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Balkan Civil Society Developmet Network

Identifikacijska številka v Registru: 63794152825-82
Datum registracije: 17.12.09 15:30:48

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 16.12.13 15:01:24
Datum zadnje letne spremembe: 16.12.13 15:01:24


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Balkan Civil Society Developmet Network
Kratica: BCSDN
Pravni status: foundation
Spletna stran: http://www.balkancsd.net

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Tanja Hafner Ademi
Položaj: Executive Director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Tanja Hafner Ademi
Položaj: Executive Director

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Metropolit Teodosij Gologanov  39/II-2
1000 Skopje
MAKEDONIJA (NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA)
Telefon: (+3892) 614 42 11
Telefaks: (+3892) 614 42 11
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Our mission
The empowerment of civil society in the Balkans through sharing and developing local practices, concepts and strengthening civil society actors.

Our goals and objectives
1) increase the role of civil society by strengthening its voice in policy- and decision-making on national, regional and EU level;
2) strengthen communication, coordination and cooperation between civil society actors in the Balkan region;
3) promote civil dialogue between civil society actors, state institutions and the European Union in order to influence public choices;
4) develop civil society by increasing knowledge and skills of civil society actors as a base for higher quality of their work; and
5) promote intercultural dialogue and a culture of resource-sharing as a base for efficient exchange and networking.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 5
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


civil dialogue mechanism
support to civil society development

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Proračun
 • Razvoj
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Vseevropska omrežja
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 15
Število včlanjenih organizacij: 15
Včlanjene organizacije (Število članov) :
 • ACSF (0 Člani)
 • Diakonia Agapes (0 Člani)
 • CenzuraPlus (0 Člani)
 • Civic Initiatives (0 Člani)
 • CPCS (0 Člani)
 • Vesta (0 Člani)
 • MCIC (0 Člani)
 • CNVOS (0 Člani)
 • CRNVO (0 Člani)
 • OAR (0 Člani)
 • KCSF (0 Člani)
 • EHO (0 Člani)
 • TUSEV (0 Člani)
 • Partners Albania (0 Člani)
 • IDM (0 Člani)
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • BOLGARIJA
 • HRVAŠKA
 • ROMUNIJA
 • SLOVENIJA

 • ALBANIJA
 • BOSNA IN HERCEGOVINA
 • ČRNA GORA
 • MAKEDONIJA (NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA)
 • SRBIJA
Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
BCSDN cooperates with the following European networks: CIVICUS, ECAS, CONCORD, ENNA, CEECN, APRODEV, ALDA.
BCSDN member organizations are member of national civil society platforms.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 470.273
pri čemer so javna finančna sredstva: 465.873
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije: 465.873
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri: 4.400
- donacije: 400
- prispevki članov: 4.000
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 400000  € in < 450000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.