Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Balkan Civil Society Developmet Network

Identifikacijska številka v Registru: 63794152825-82
Datum registracije: 17/12/2009 15:30:48

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 12/05/2015 14:56:19
Datum zadnje letne spremembe: 12/05/2015 14:56:19
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 12/05/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Balkan Civil Society Developmet Network

BCSDN

Foundation

    Oddelek registracije

III - Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

Metropolit Teodosij Gologanov, 39/II-2
1000 Skopje
MAKEDONIJA (NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA)

(+3892) 614 42 11

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Tanja Hafner Ademi

Executive Director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Tanja Hafner Ademi

Executive Director

    Cilji in naloge

Our mission
The empowerment of civil society in the Balkans through sharing and developing local practices, concepts and strengthening civil society actors.

Our goals and objectives
1) increase the role of civil society by strengthening its voice in policy- and decision-making on national, regional and EU level;
2) strengthen communication, coordination and cooperation between civil society actors in the Balkan region;
3) promote civil dialogue between civil society actors, state institutions and the European Union in order to influence public choices;
4) develop civil society by increasing knowledge and skills of civil society actors as a base for higher quality of their work; and
5) promote intercultural dialogue and a culture of resource-sharing as a base for efficient exchange and networking.

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Instrument for Pre-accession Assistance
Enlargement Strategy
Progress Reports
Indicative Country Strategy Papers 2014 - 2020
Multi-annual indicative planning documents (MIPDs) 2007 - 2013
IPA 2014 – 2020 Action Programmes
Guidelines for Support to Civil Society in the Enlargement Countries for the period 2014-2020


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

civil dialogue mechanism
support to civil society development

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 6  

6

6

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Proračun
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Vseevropska omrežja
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

15

ACSF(0),
Diakonia Agapes(0),
CenzuraPlus(0),
Civic Initiatives(0),
CPCS(0),
Vesta(0),
MCIC(0),
CNVOS(0),
CRNVO(0),
OAR(0),
KCSF(0),
EHO(0),
TUSEV(0),
Partners Albania(0),
IDM(0)

 • BOLGARIJA
 • HRVAŠKA
 • ROMUNIJA
 • SLOVENIJA
 • ALBANIJA
 • BOSNA IN HERCEGOVINA
 • ČRNA GORA
 • MAKEDONIJA (NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA)
 • SRBIJA
 • TURČIJA

BCSDN cooperates with the following European networks: CIVICUS (incl. AGNA), ECAS, CONCORD, ENNA, CEECN, APRODEV, ALDA, TrustLaw.
BCSDN member organizations are member of national civil society platforms.

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

589.663 €

585.910 €

 €

549.641 €

EC IPA CSF FPA 2012-2014; FP 7 MAXCAP

25.766 €

10.503 €

3.753 €

3.753 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.