Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Balkan Civil Society Developmet Network

Identifikačné číslo v Registri: 63794152825-82
Dátum registrácie: 17.12.2009 15:30:48

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.12.2014 12:20:34
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 9.12.2014 12:20:34


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Balkan Civil Society Developmet Network
Skratka: BCSDN
Právna forma: Foundation
Internetová stránka: http://www.balkancsd.net

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Tanja Hafner Ademi
Funkcia: Executive Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Tanja Hafner Ademi
Funkcia: Executive Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Metropolit Teodosij Gologanov  39/II-2
1000 Skopje
BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
Telefónne číslo: (+3892) 614 42 11
Fax: (+3892) 614 42 11
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Our mission
The empowerment of civil society in the Balkans through sharing and developing local practices, concepts and strengthening civil society actors.

Our goals and objectives
1) increase the role of civil society by strengthening its voice in policy- and decision-making on national, regional and EU level;
2) strengthen communication, coordination and cooperation between civil society actors in the Balkan region;
3) promote civil dialogue between civil society actors, state institutions and the European Union in order to influence public choices;
4) develop civil society by increasing knowledge and skills of civil society actors as a base for higher quality of their work; and
5) promote intercultural dialogue and a culture of resource-sharing as a base for efficient exchange and networking.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


civil dialogue mechanism
support to civil society development

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Transeurópske siete
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 15
Počet členských organizácií: 15
Členské organizácie (Počet členov) :
 • ACSF (0 Členovia)
 • Diakonia Agapes (0 Členovia)
 • CenzuraPlus (0 Členovia)
 • Civic Initiatives (0 Členovia)
 • CPCS (0 Členovia)
 • Vesta (0 Členovia)
 • MCIC (0 Členovia)
 • CNVOS (0 Členovia)
 • CRNVO (0 Členovia)
 • OAR (0 Členovia)
 • KCSF (0 Členovia)
 • EHO (0 Členovia)
 • TUSEV (0 Členovia)
 • Partners Albania (0 Členovia)
 • IDM (0 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BULHARSKO
 • CHORVÁTSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVINSKO

 • ALBÁNSKO
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • ČIERNA HORA
 • SRBSKO
 • TURECKO
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
BCSDN cooperates with the following European networks: CIVICUS (incl. AGNA), ECAS, CONCORD, ENNA, CEECN, APRODEV, ALDA, TrustLaw.
BCSDN member organizations are member of national civil society platforms.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 439 718
z toho financovanie z verejných zdrojov: 435 818
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 435 818
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 3 900
- dary: 400
- členské: 3 500
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 400000  € a < 450000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.