Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Balkan Civil Society Developmet Network

Identifikačné číslo v Registri: 63794152825-82
Dátum registrácie: 17/12/2009 15:30:48

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 12/05/2015 14:56:19
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12/05/2015 14:56:19
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 12/05/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Balkan Civil Society Developmet Network

BCSDN

Foundation

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Metropolit Teodosij Gologanov, 39/II-2
1000 Skopje
BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

(+3892)614 42 11

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Tanja Hafner Ademi

Executive Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Tanja Hafner Ademi

Executive Director

    Ciele a poslanie

Our mission
The empowerment of civil society in the Balkans through sharing and developing local practices, concepts and strengthening civil society actors.

Our goals and objectives
1) increase the role of civil society by strengthening its voice in policy- and decision-making on national, regional and EU level;
2) strengthen communication, coordination and cooperation between civil society actors in the Balkan region;
3) promote civil dialogue between civil society actors, state institutions and the European Union in order to influence public choices;
4) develop civil society by increasing knowledge and skills of civil society actors as a base for higher quality of their work; and
5) promote intercultural dialogue and a culture of resource-sharing as a base for efficient exchange and networking.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Instrument for Pre-accession Assistance
Enlargement Strategy
Progress Reports
Indicative Country Strategy Papers 2014 - 2020
Multi-annual indicative planning documents (MIPDs) 2007 - 2013
IPA 2014 – 2020 Action Programmes
Guidelines for Support to Civil Society in the Enlargement Countries for the period 2014-2020


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

civil dialogue mechanism
support to civil society development

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 6  

6

6

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Rozširovanie
 • Transeurópske siete
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

15

ACSF(0),
Diakonia Agapes(0),
CenzuraPlus(0),
Civic Initiatives(0),
CPCS(0),
Vesta(0),
MCIC(0),
CNVOS(0),
CRNVO(0),
OAR(0),
KCSF(0),
EHO(0),
TUSEV(0),
Partners Albania(0),
IDM(0)

 • BULHARSKO
 • CHORVÁTSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVINSKO
 • ALBÁNSKO
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • SRBSKO
 • TURECKO
 • ČIERNA HORA

BCSDN cooperates with the following European networks: CIVICUS (incl. AGNA), ECAS, CONCORD, ENNA, CEECN, APRODEV, ALDA, TrustLaw.
BCSDN member organizations are member of national civil society platforms.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

589 663 €

585 910 €

 €

549 641 €

EC IPA CSF FPA 2012-2014; FP 7 MAXCAP

25 766 €

10 503 €

3 753 €

3 753 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.