Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Balkan Civil Society Developmet Network

Identitātes numurs Reģistrā: 63794152825-82
Reģistrācijas datums: 09.17.12 15:30:48

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.16.12 15:01:24
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.16.12 15:01:24


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Balkan Civil Society Developmet Network
Akronīms: BCSDN
Juridiskais statuss: foundation
Tīmekļa vietne: http://www.balkancsd.net

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Tanja Hafner Ademi
Amats Executive Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Tanja Hafner Ademi
Amats Executive Director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Metropolit Teodosij Gologanov  39/II-2
Skopje 1000
BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA
Tālruņa numurs: (+3892) 614 42 11
Faksa numurs: (+3892) 614 42 11
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Our mission
The empowerment of civil society in the Balkans through sharing and developing local practices, concepts and strengthening civil society actors.

Our goals and objectives
1) increase the role of civil society by strengthening its voice in policy- and decision-making on national, regional and EU level;
2) strengthen communication, coordination and cooperation between civil society actors in the Balkan region;
3) promote civil dialogue between civil society actors, state institutions and the European Union in order to influence public choices;
4) develop civil society by increasing knowledge and skills of civil society actors as a base for higher quality of their work; and
5) promote intercultural dialogue and a culture of resource-sharing as a base for efficient exchange and networking.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


civil dialogue mechanism
support to civil society development

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Humānā palīdzība
 • Informācijas sabiedrība
 • Paplašināšanās
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 15
Organizāciju dalībnieču skaits: 15
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • ACSF (0 Dalībnieki)
 • Diakonia Agapes (0 Dalībnieki)
 • CenzuraPlus (0 Dalībnieki)
 • Civic Initiatives (0 Dalībnieki)
 • CPCS (0 Dalībnieki)
 • Vesta (0 Dalībnieki)
 • MCIC (0 Dalībnieki)
 • CNVOS (0 Dalībnieki)
 • CRNVO (0 Dalībnieki)
 • OAR (0 Dalībnieki)
 • KCSF (0 Dalībnieki)
 • EHO (0 Dalībnieki)
 • TUSEV (0 Dalībnieki)
 • Partners Albania (0 Dalībnieki)
 • IDM (0 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • BULGĀRIJA
 • HORVĀTIJA
 • RUMĀNIJA
 • SLOVĒNIJA

 • ALBĀNIJA
 • BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA
 • BOSNIJA - HERCEGOVINA
 • MELNKALNE
 • SERBIJA
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
BCSDN cooperates with the following European networks: CIVICUS, ECAS, CONCORD, ENNA, CEECN, APRODEV, ALDA.
BCSDN member organizations are member of national civil society platforms.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 470 273
tostarp publiskais finansējums: 465 873
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi: 465 873
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 4 400
- ziedojumi: 400
- dalībnieku iemaksas: 4 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 400000  € un < 450000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.