Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Balkan Civil Society Developmet Network

Identifikavimo numeris Registre: 63794152825-82
Registracijos data: 17/12/2009 15:30:48

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 12/05/2015 14:56:19
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 12/05/2015 14:56:19
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 12/05/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Balkan Civil Society Developmet Network

BCSDN

Foundation

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Metropolit Teodosij Gologanov, 39/II-2
1000 Skopje
MAKEDONIJA (BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA)

(+3892) 614 42 11

    Teisiškai atsakingas asmuo

Tanja Hafner Ademi

Executive Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Tanja Hafner Ademi

Executive Director

    Tikslai ir uždaviniai

Our mission
The empowerment of civil society in the Balkans through sharing and developing local practices, concepts and strengthening civil society actors.

Our goals and objectives
1) increase the role of civil society by strengthening its voice in policy- and decision-making on national, regional and EU level;
2) strengthen communication, coordination and cooperation between civil society actors in the Balkan region;
3) promote civil dialogue between civil society actors, state institutions and the European Union in order to influence public choices;
4) develop civil society by increasing knowledge and skills of civil society actors as a base for higher quality of their work; and
5) promote intercultural dialogue and a culture of resource-sharing as a base for efficient exchange and networking.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Instrument for Pre-accession Assistance
Enlargement Strategy
Progress Reports
Indicative Country Strategy Papers 2014 - 2020
Multi-annual indicative planning documents (MIPDs) 2007 - 2013
IPA 2014 – 2020 Action Programmes
Guidelines for Support to Civil Society in the Enlargement Countries for the period 2014-2020


 

Non

Non

Non

Non

Non

civil dialogue mechanism
support to civil society development

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 6  

6

6

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • ES plėtra
 • Humanitarinė pagalba
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

15

ACSF(0),
Diakonia Agapes(0),
CenzuraPlus(0),
Civic Initiatives(0),
CPCS(0),
Vesta(0),
MCIC(0),
CNVOS(0),
CRNVO(0),
OAR(0),
KCSF(0),
EHO(0),
TUSEV(0),
Partners Albania(0),
IDM(0)

 • BULGARIJA
 • KROATIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVĖNIJA
 • ALBANIJA
 • BOSNIJA IR HERCEGOVINA
 • JUODKALNIJA
 • MAKEDONIJA (BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA)
 • SERBIJA
 • TURKIJA

BCSDN cooperates with the following European networks: CIVICUS (incl. AGNA), ECAS, CONCORD, ENNA, CEECN, APRODEV, ALDA, TrustLaw.
BCSDN member organizations are member of national civil society platforms.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

589 663 €

585 910 €

 €

549 641 €

EC IPA CSF FPA 2012-2014; FP 7 MAXCAP

25 766 €

10 503 €

3 753 €

3 753 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.