Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Balkan Civil Society Developmet Network

Identifikavimo numeris Registre: 63794152825-82
Registracijos data: 09.12.17 15.30.48

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.16 15.01.24
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.16 15.01.24


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Balkan Civil Society Developmet Network
Akronimas: BCSDN
Teisinis statusas: foundation
Svetainė: http://www.balkancsd.net

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Tanja Hafner Ademi
Pareigos: Executive Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Tanja Hafner Ademi
Pareigos: Executive Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Metropolit Teodosij Gologanov  39/II-2
1000 Skopje
MAKEDONIJA (BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA)
Telefono numeris: (+3892) 614 42 11
Faksas: (+3892) 614 42 11
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Our mission
The empowerment of civil society in the Balkans through sharing and developing local practices, concepts and strengthening civil society actors.

Our goals and objectives
1) increase the role of civil society by strengthening its voice in policy- and decision-making on national, regional and EU level;
2) strengthen communication, coordination and cooperation between civil society actors in the Balkan region;
3) promote civil dialogue between civil society actors, state institutions and the European Union in order to influence public choices;
4) develop civil society by increasing knowledge and skills of civil society actors as a base for higher quality of their work; and
5) promote intercultural dialogue and a culture of resource-sharing as a base for efficient exchange and networking.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


civil dialogue mechanism
support to civil society development

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • ES plėtra
 • Humanitarinė pagalba
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Transeuropiniai tinklai
 • Vystymasis

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 15
Narių organizacijų skaičius: 15
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • ACSF (0 Nariai)
 • Diakonia Agapes (0 Nariai)
 • CenzuraPlus (0 Nariai)
 • Civic Initiatives (0 Nariai)
 • CPCS (0 Nariai)
 • Vesta (0 Nariai)
 • MCIC (0 Nariai)
 • CNVOS (0 Nariai)
 • CRNVO (0 Nariai)
 • OAR (0 Nariai)
 • KCSF (0 Nariai)
 • EHO (0 Nariai)
 • TUSEV (0 Nariai)
 • Partners Albania (0 Nariai)
 • IDM (0 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • BULGARIJA
 • KROATIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVĖNIJA

 • ALBANIJA
 • BOSNIJA IR HERCEGOVINA
 • JUODKALNIJA
 • MAKEDONIJA (BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA)
 • SERBIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
BCSDN cooperates with the following European networks: CIVICUS, ECAS, CONCORD, ENNA, CEECN, APRODEV, ALDA.
BCSDN member organizations are member of national civil society platforms.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 470 273
viešųjų lėšų dalis: 465 873
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 465 873
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 4 400
- dovanotos lėšos: 400
- narystės mokesčiai: 4 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 400000  € ir < 450000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.