Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Balkan Civil Society Developmet Network

Identifikační číslo v rejstříku: 63794152825-82
Datum registrace: 17.12.09 15:30:48

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 16.12.13 15:01:24
Datum poslední roční aktualizace je 16.12.13 15:01:24


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Balkan Civil Society Developmet Network
Zkratka: BCSDN
Právní forma foundation
Internetové stránky: http://www.balkancsd.net

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Tanja Hafner Ademi
Funkce: Executive Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Tanja Hafner Ademi
Funkce: Executive Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Metropolit Teodosij Gologanov  39/II-2
1000 Skopje
BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
Telefon: (+3892) 614 42 11
Číslo faxu: (+3892) 614 42 11
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Our mission
The empowerment of civil society in the Balkans through sharing and developing local practices, concepts and strengthening civil society actors.

Our goals and objectives
1) increase the role of civil society by strengthening its voice in policy- and decision-making on national, regional and EU level;
2) strengthen communication, coordination and cooperation between civil society actors in the Balkan region;
3) promote civil dialogue between civil society actors, state institutions and the European Union in order to influence public choices;
4) develop civil society by increasing knowledge and skills of civil society actors as a base for higher quality of their work; and
5) promote intercultural dialogue and a culture of resource-sharing as a base for efficient exchange and networking.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


civil dialogue mechanism
support to civil society development

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 15
Celkový počet členských organizací: 15
Členské organizace (Počet členů) :
 • ACSF (0 členů)
 • Diakonia Agapes (0 členů)
 • CenzuraPlus (0 členů)
 • Civic Initiatives (0 členů)
 • CPCS (0 členů)
 • Vesta (0 členů)
 • MCIC (0 členů)
 • CNVOS (0 členů)
 • CRNVO (0 členů)
 • OAR (0 členů)
 • KCSF (0 členů)
 • EHO (0 členů)
 • TUSEV (0 členů)
 • Partners Albania (0 členů)
 • IDM (0 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BULHARSKO
 • CHORVATSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVINSKO

 • ALBÁNIE
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
 • ČERNÁ HORA
 • SRBSKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
BCSDN cooperates with the following European networks: CIVICUS, ECAS, CONCORD, ENNA, CEECN, APRODEV, ALDA.
BCSDN member organizations are member of national civil society platforms.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 470 273
z toho veřejné financování: 465 873
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty: 465 873
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 4 400
- dary: 400
- členské příspěvky: 4 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 400000  € a < 450000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.