Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Bank für Sozialwirtschaft

Numer identyfikacyjny w rejestrze 63520148700-95
Data rejestracji: 12-05-02 15:52:02

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-04-10 09:35:51
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-04-10 09:35:51


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Bank für Sozialwirtschaft
Nazwa skrócona: BFS
Status prawny: AG
Strona internetowa: http://www.sozialbank.de

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Markus Sobottke
Pełniona funkcja: Leiter Abt. Research, sozialwirtsch. Marktunterstützung und EU-Service

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Markus Sobottke
Pełniona funkcja: Leiter Abt. Research, Abteilung Kommunikation und Research

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Wörthstraße  15-17
50668 Köln
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 221973560
Numer faksu: (+49) 22197356479
Inne dane kontaktowe: BFS Europa Service
Rue de Pascale 4-6
1040 Brüssel
Belgien

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Die Bank für Sozialwirtschaft ist eine Universalbank mit Hauptsitz in Köln. Die Kunden sind Unternehmen, Vereine und Verbände, die insbesondere in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Bildung tätig sind. Für die speziellen Bedürfnisse dieser Sektoren bietet sie Finanzierung, Vermögensanlage und Zahlungsverkehr sowie Beratungsleistungen an. Das Europabüro in Brüssel bietet Information und Beratung von Unternehmen und Vereinigungen, insbesondere der Sozialwirtschaft, in Bezug auf Europa sowie Unterstützung von Kunden bei ihrem Engagement im europäischen Ausland. Das Europabüro pflegt den internetbasierten Europäischen Fachinformationsservice (EUFIS) und informiert Kunden über relevante politische Entwicklungen auf EU-Ebene sowie aktuelle Förderausschreibungen.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające: Markus Sobottke
Nurcan Karapolat
Henning Braem

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Henning Braem 14-04-12 15-04-10

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Öffentliche Gesundheit
Beschäftigung und Soziales

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • edukacja
 • kultura
 • młodzież
 • pomoc humanitarna
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
FEBEA, Fédération Européenne de Finances et Banques Ethiques et Alternatives, Brüssel
Bundesverband der Volks- und Raffeisenbanken e.V., Bonn
Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V., Berlin
FIFEGA, Forschungsinstitut für ethisch-ökologische Geldanlagen, Wien
RWGW, Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsverband e.V., Münster
VBB, Vereinigung für Bankberufsbildung e.V., Frankfurt am Main
VBO, Vereinigung für Bankbetriebsorganisation e.V., Frankfurt am Main
Innova e.G., Leipzig

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.