Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

European LPG Association

Identifikační číslo v rejstříku: 63503202933-02
Datum registrace: 4.1.10 12:18:42

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 10.12.13 14:57:22
Datum poslední roční aktualizace je 10.12.13 14:57:22


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: European LPG Association
Zkratka: AEGPL
Právní forma Non-profit organisation
Internetové stránky: http://www.aegpl.eu

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Samuel Maubanc
Funkce: General Manager

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Samuel Maubanc
Funkce: General Manager

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue Belliard  15-17
1040 Bruxelles
BELGIE
Telefon: (+32) 028931120
Číslo faxu: (+32) 028931129
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: To represent the interests of the European LPG Association at EU level and to contribute to the development of effective policy solutions, notably, but not exclusively, in the areas of energy, transport, environment and taxation.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Immavera Sardone 12.12.13 10.12.14

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


As mentioned above, we are primarily interested in legislation in the domains of energy, transport, environment, and taxation. Specific dossiers on which the AEGPL has worked in recent years include REACH, the Regulation on C02 emissions from passenger cars, and the energy performance of buildings.

Expected subjects of interests for 2012 include energy efficiency, taxation of energy products and the overall EU energy strategy for 2020 and beyond.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 150000  € a < 200000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Funding for the activities of the association is provided by the Members, primarily composed of national LPG associations, although a number of large LPG distributors are also present.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.