Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

European LPG Association

Identifikační číslo v rejstříku: 63503202933-02
Datum registrace: 04/01/2010 12:18:42

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 13/04/2015 16:04:35
Datum poslední roční aktualizace je: 13/04/2015 16:04:35
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 13/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

European LPG Association

AEGPL

Non-profit organisation

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Rue Belliard, 15-17
1040 Bruxelles
BELGIE

(+32) 028931120

    Osoba s právní odpovědností

pan  Samuel Maubanc

General Manager

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Samuel Maubanc

General Manager

    Cíle a úkoly

To represent the interests of the European LPG industry at EU level and to contribute to the development of effective policy solutions, notably, but not exclusively, in the areas of energy, transport, environment and taxation.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

AEGPL is primarily interested in legislation in the domains of energy, transport, environment, and taxation. Specific dossiers on which the AEGPL has worked in recent years include REACH, the Energy Efficiency Directive, the Ecodesign/ecolabelling Directive, the alternative fuels infrastructure Directive, the Regulation on C02 emissions from passenger cars, and the energy performance of buildings.


 

Ne

Ne

EU expert group on alternative fuels

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 2   50%: 1  

3

2,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Samuel David Benoît MAUBANC 05/12/2014 03/12/2015
Antonio NEVES COSTA 25/06/2015 30/06/2016

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Daně
  • Doprava
  • Energetika
  • Ochrana spotřebitele
  • Výzkum a technologie
  • Zemědělství a rozvoj venkova
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.aegpl.eu/about-aegpl/aegpl-members.aspx

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Funding for the activities of the association is provided by the Members, primarily composed of national LPG associations and LPG distributors.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.