Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Global Acetate Manufacturers Association

Identifikacijska številka v Registru: 63323472608-78
Datum registracije: 12.11.09 10:28:39

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 22.10.13 13:18:16
Datum zadnje letne spremembe: 22.10.13 13:18:16


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Global Acetate Manufacturers Association
Kratica: GAMA
Pravni status: 501 C6 organisation (US not for profit organisation)
Spletna stran: http://www.acetateweb.com/

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Alfons Westgeest
Položaj: Executive Director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Dani Kolb
Položaj: General Manager

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Lexington Avenue 15th floor 355
10017 New York
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
Telefon: (+001) 2122972122
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: GAMA European office
Avenue Jules Boudet 142
1140 Brussels
Tel. +32-2 761 16 16
Fax. +32-2 761 16 99
E-mail: gama@kelleneurope.com

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: The Global Acetate Manufacturers association was established to enhance the long-term viability of cellulose acetate and its derivative products on a worldwide basis. GAMA’s mission is to advance, develop and promote the products, and to jointly address the challenges the industry faces.
Its main activities include the promotion of cellulose acetate, enhance the competitive quality of the products, engage in joint research and development projects, cooperate and address environmental issues in the most cost-effective manner and help in public relations efforts.
Interesi organizacije so na ravni:
  • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije: In total 2 persons are engaged in activities falling under the scope of the Register. But these individuals are not working full time for GAMA.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


SCOEL: Proposal for OEL for Acetic Acid
Tobacco Products Directive

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
  • Gospodarske in finančne zadeve
  • Javno zdravje
  • Konkurenca

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

The financial declaration includes the amounts of contracts with Kellen Europe, registered Association Management Company.

This registration is calculated according to the SEAP guidelines

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
SEAP Code of Conduct