Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Global Acetate Manufacturers Association

Numărul de identificare din Registru: 63323472608-78
Data înscrierii: 12.11.2009 10:28:39

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 20.10.2014 15:43:04
Data ultimei actualizări anuale: 20.10.2014 15:16:24


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Global Acetate Manufacturers Association
Acronim: GAMA
Statut juridic: 501 C6 organisation (US not for profit organisation)
Site internet: http://www.acetateweb.com/

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Alfons Westgeest
Funcţie: Executive Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Dani Kolb
Funcţie: General Manager

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Lexington Avenue 15th floor 355
10017 New York
STATELE UNITE ALE AMERICII
Numărul de telefon: (+001) 2122972122
Număr de fax: (+001) 2123709047
Alte informaţii cu privire la datele de contact: GAMA European office
Avenue Jules Boudet 142
1140 Brussels
Tel. +32-2 761 16 16
Fax. +32-2 761 16 99
E-mail: gama@kelleneurope.com

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The Global Acetate Manufacturers association was established to enhance the long-term viability of cellulose acetate and its derivative products on a worldwide basis. GAMA’s mission is to advance, develop and promote the products, and to jointly address the challenges the industry faces.
Its main activities include the promotion of cellulose acetate, enhance the competitive quality of the products, engage in joint research and development projects, cooperate and address environmental issues in the most cost-effective manner and help in public relations efforts.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare: In total 2 persons are engaged in activities falling under the scope of the Register. But these individuals are not working full time for GAMA.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


SCOEL: Proposal for OEL for Acetic Acid
Tobacco Products Directive 2014/40/EU

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Afaceri economice şi financiare
  • Concurenţă
  • Sănătate publică

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

The financial declaration includes the amounts of contracts with Kellen Europe, registered Association Management Company.

This registration is calculated according to the SEAP guidelines

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
SEAP Code of Conduct