Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Global Acetate Manufacturers Association

Identifikavimo numeris Registre: 63323472608-78
Registracijos data: 12/11/2009 10:28:39

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 20/04/2015 14:38:13
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 20/04/2015 14:38:13
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 20/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Global Acetate Manufacturers Association

GAMA

501 C6 organisation (US not for profit organisation)

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Lexington Avenue, 355
15th floor
10017 New York
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

(+001) 2122972122

Avenue Jules Bordet 142
1140 Brussels
BELGIJA

(+32) 27611616

    Teisiškai atsakingas asmuo

Alfons Westgeest

Executive Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Dani Kolb

General Manager

    Tikslai ir uždaviniai

The goal of the Association is to provide information and support to its members’ efforts in the development and enhancement of the use of cellulose acetate and of products made therefrom. To this end, GAMA, in particular, will:
- fight illicit trade in tobacco products by closely working with law enforcement agencies and other entities in the supply chain as appropriate;
- monitor, assemble and disseminate relevant statistics;
- study and promote research and scientific study in the field of cellulose acetate including, but not limited to, tow, filament and flakes;
- cooperate with national and international authorities on subjects of interest to this sector of industry;
- generate interest in and promote generally the value of cellulose acetate;
- pursue such other goals and objectives as are customary in similar non-profit associations

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

SCOEL: Proposal for OEL for Acetic Acid
Tobacco Products Directive 2014/40/EU


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 2

2

0,5

In total 2 persons are engaged in activities falling under the scope of the Register (Dani Kolb, Nicolas Fuentes Colomer). But these individuals are not working full time for GAMA.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Įmonės
  • Konkurencija
  • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

http://acetateweb.com/membership/

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

The financial declaration includes the amounts of contracts with Kellen Europe, registered Association Management Company.

This registration is calculated according to the SEAP guidelines.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
SEAP Code of Conduct