Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Global Acetate Manufacturers Association

Identifikavimo numeris Registre: 63323472608-78
Registracijos data: 09.11.12 10.28.39

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.10.20 15.43.04
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.10.20 15.16.24


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Global Acetate Manufacturers Association
Akronimas: GAMA
Teisinis statusas: 501 C6 organisation (US not for profit organisation)
Svetainė: http://www.acetateweb.com/

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Alfons Westgeest
Pareigos: Executive Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Dani Kolb
Pareigos: General Manager

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Lexington Avenue 15th floor 355
10017 New York
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
Telefono numeris: (+001) 2122972122
Faksas: (+001) 2123709047
Papildoma kontaktinė informacija: GAMA European office
Avenue Jules Boudet 142
1140 Brussels
Tel. +32-2 761 16 16
Fax. +32-2 761 16 99
E-mail: gama@kelleneurope.com

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Global Acetate Manufacturers association was established to enhance the long-term viability of cellulose acetate and its derivative products on a worldwide basis. GAMA’s mission is to advance, develop and promote the products, and to jointly address the challenges the industry faces.
Its main activities include the promotion of cellulose acetate, enhance the competitive quality of the products, engage in joint research and development projects, cooperate and address environmental issues in the most cost-effective manner and help in public relations efforts.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija: In total 2 persons are engaged in activities falling under the scope of the Register. But these individuals are not working full time for GAMA.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


SCOEL: Proposal for OEL for Acetic Acid
Tobacco Products Directive 2014/40/EU

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Konkurencija
  • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

The financial declaration includes the amounts of contracts with Kellen Europe, registered Association Management Company.

This registration is calculated according to the SEAP guidelines

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
SEAP Code of Conduct