Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Global Acetate Manufacturers Association

Tunnistenumero rekisterissä: 63323472608-78
Rekisteröintipäivä: 12.11.2009 10:28:39

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 22.10.2013 13:18:16
Edellinen vuotuinen päivitys: 22.10.2013 13:18:16


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Global Acetate Manufacturers Association
Lyhenne: GAMA
Organisaation oikeudellinen muoto: 501 C6 organisation (US not for profit organisation)
Internet-osoite: http://www.acetateweb.com/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Alfons Westgeest
Tehtävä organisaatiossa: Executive Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Dani Kolb
Tehtävä organisaatiossa: General Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Lexington Avenue 15th floor 355
10017 New York
YHDYSVALLAT
Puhelinnumero: (+001) 2122972122
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: GAMA European office
Avenue Jules Boudet 142
1140 Brussels
Tel. +32-2 761 16 16
Fax. +32-2 761 16 99
E-mail: gama@kelleneurope.com

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Global Acetate Manufacturers association was established to enhance the long-term viability of cellulose acetate and its derivative products on a worldwide basis. GAMA’s mission is to advance, develop and promote the products, and to jointly address the challenges the industry faces.
Its main activities include the promotion of cellulose acetate, enhance the competitive quality of the products, engage in joint research and development projects, cooperate and address environmental issues in the most cost-effective manner and help in public relations efforts.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja In total 2 persons are engaged in activities falling under the scope of the Register. But these individuals are not working full time for GAMA.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


SCOEL: Proposal for OEL for Acetic Acid
Tobacco Products Directive

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Kansanterveys
  • Kilpailu
  • Talous- ja raha-asiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

The financial declaration includes the amounts of contracts with Kellen Europe, registered Association Management Company.

This registration is calculated according to the SEAP guidelines

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
SEAP Code of Conduct