Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Global Acetate Manufacturers Association

Tunnistenumero rekisterissä: 63323472608-78
Rekisteröintipäivä: 12/11/2009 10:28:39

Tietoja päivitetty viimeksi: 20/04/2015 14:38:13
Edellinen vuotuinen päivitys: 20/04/2015 14:38:13
Päivitettävä viimeistään: 20/04/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Global Acetate Manufacturers Association

GAMA

501 C6 organisation (US not for profit organisation)

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Lexington Avenue, 355
15th floor
10017 New York
YHDYSVALLAT

(+001) 2122972122

Avenue Jules Bordet 142
1140 Brussels
BELGIA

(+32) 27611616

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Alfons Westgeest

Executive Director

    EU-suhteista vastaava henkilö

Dani Kolb

General Manager

    Tavoitteet ja tehtävät

The goal of the Association is to provide information and support to its members’ efforts in the development and enhancement of the use of cellulose acetate and of products made therefrom. To this end, GAMA, in particular, will:
- fight illicit trade in tobacco products by closely working with law enforcement agencies and other entities in the supply chain as appropriate;
- monitor, assemble and disseminate relevant statistics;
- study and promote research and scientific study in the field of cellulose acetate including, but not limited to, tow, filament and flakes;
- cooperate with national and international authorities on subjects of interest to this sector of industry;
- generate interest in and promote generally the value of cellulose acetate;
- pursue such other goals and objectives as are customary in similar non-profit associations

maailmanlaajuisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

SCOEL: Proposal for OEL for Acetic Acid
Tobacco Products Directive 2014/40/EU


 

En

En

En

En

En

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 2

2

0,5

In total 2 persons are engaged in activities falling under the scope of the Register (Dani Kolb, Nicolas Fuentes Colomer). But these individuals are not working full time for GAMA.

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Kansanterveys
  • Kilpailu
  • Talous- ja raha-asiat
  • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

http://acetateweb.com/membership/

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

The financial declaration includes the amounts of contracts with Kellen Europe, registered Association Management Company.

This registration is calculated according to the SEAP guidelines.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
SEAP Code of Conduct