Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Global Acetate Manufacturers Association

Identifikationsnummer i registret: 63323472608-78
Registreringsdato: 12-11-09 10:28:39

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 20-10-14 15:43:04
Seneste årlige opdatering 20-10-14 15:16:24


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Global Acetate Manufacturers Association
Forkortelse: GAMA
Retlig form: 501 C6 organisation (US not for profit organisation)
Websted: http://www.acetateweb.com/

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Alfons Westgeest
Stilling: Executive Director

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Dani Kolb
Stilling: General Manager

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Lexington Avenue 15th floor 355
10017 New York
AMERIKAS FORENEDE STATER
Telefonnr.: (+001) 2122972122
Faxnummer: (+001) 2123709047
Andre kontaktoplysninger: GAMA European office
Avenue Jules Boudet 142
1140 Brussels
Tel. +32-2 761 16 16
Fax. +32-2 761 16 99
E-mail: gama@kelleneurope.com

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: The Global Acetate Manufacturers association was established to enhance the long-term viability of cellulose acetate and its derivative products on a worldwide basis. GAMA’s mission is to advance, develop and promote the products, and to jointly address the challenges the industry faces.
Its main activities include the promotion of cellulose acetate, enhance the competitive quality of the products, engage in joint research and development projects, cooperate and address environmental issues in the most cost-effective manner and help in public relations efforts.
Organisationen har interesser på:
  • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger: In total 2 persons are engaged in activities falling under the scope of the Register. But these individuals are not working full time for GAMA.

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


SCOEL: Proposal for OEL for Acetic Acid
Tobacco Products Directive 2014/40/EU

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Folkesundhed
  • Konkurrence
  • Økonomi og finans

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

The financial declaration includes the amounts of contracts with Kellen Europe, registered Association Management Company.

This registration is calculated according to the SEAP guidelines

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
SEAP Code of Conduct