Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Landward Research Ltd

Numer identyfikacyjny w rejestrze 63317334659-26
Data rejestracji: 10-12-02 14:46:01

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-11-06 10:50:07
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-11-06 10:50:07


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Landward Research Ltd
Nazwa skrócona:
Status prawny: private company limited by shares
Strona internetowa: http://www.landward.eu

Sekcje

Sekcja: I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci
A dokładniej: Firmy konsultingowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Kenneth Aitchison
Pełniona funkcja: Executive Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Kenneth Aitchison
Pełniona funkcja: Executive Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Baltic Quay 1 Sweden Gate 312
SE16 7TJ London
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44) 7803895033
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Landward Research Ltd is a human resources consultancy which works with clients by focussing on human capital, knowledge management, capacity building and information systems structures. We deliver training needs assessment that analyses labour market intelligence to structure human capital and community capacity building.

The company does this by undertaking skills- and training-needs assessment, contextualised by socio-economic research, to identify ways to strengthen the skills, competencies and capabilities of individuals, organisations and communities. We particularly seek to work in areas where the market fails to provide opportunities for human capacity development.

Landward Research Ltd – training needs assessment with a results-based approach

Research
• Social and Economic Research
• Market Research
• Skills Needs Assessment
• Training Development and Delivery
• Designing academic course content
• Matching course content to National Occupational Standards
• Development of e-learning modules
• Lecturing
• Discussion Facilitating
• Mentoring
• Developing organisational training plans
• Development of targeted CPD materials

Project Development and Management
• Bid writing (to the European Commission, National Lottery Funds, Government Agencies)
• Project management
• Financial management
• Reporting to funders
• Quality Assurance through risk assessment and management
• Project proposal assessment

Outreach
• Conference organisation
• Publication management
• Editing
• Design

Specialist Areas of Expertise
• Models of archaeological practice
• Commercialisation of archaeology
• Enterprise and entrepreneurship
• History of archaeology
• Ethics and the historic environment
• Environmental economics, sustainable development and the historic environment
• Labour market intelligence
• Archaeology and the economic crisis
• Archaeological practice in Europe
• International cooperation
• The work of professional associations
• Employability

Accreditation
• Application for IfA Registration in preparation
• Working towards BS8555 Environmental Management System

Social and Environmental Commitments
Landward Research Ltd is a social enterprise, a business with a commitment to social and environmental responsibility. Any profits are distributed between shareholders (not more than 50%), reinvested in the company and donated to or invested in social and environmental causes.

RESEARCHING ISSUES AND PROVIDING RESULTS

Contact: enquiries@landward.eu
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające: Executive Director: Kenneth Aitchison PhD MA FSA FSA Scot MIfA

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Cultural Heritage
Historic Environment
Social Inclusion
Sustainable Development
Vocational Education and Training
International Development

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
The Executive Director is a member of the European Association of Archaeologists and is Co-Chair of the Committee on Professional Associations in Archaeology

The Executive Director is a Member of the Institute for Archaeologists and a Registered Professional Archaeologist

The Executive Director is an Honorary Research Fellow at the University of York, a Visiting Research Fellow at the University of Winchester and a Research Associate of the Centre for Applied Archaeology at University College London.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 04/2013 - 03/2014
Wysokość obrotu organizacji z tytułu działalności lobbingowej prowadzonej w imieniu klientów przy instytucjach europejskich:
50000  €–100000  €

Klienci generujący obroty poniżej 50000 €
 • EACEA
 • Institute for Archaeologists
 • Lifelong Learning Programme
 • Historic Scotland
 • TBR
 • English Heritage

Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 14 000 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.