Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Landward Research Ltd

Αριθμός μητρώου: 63317334659-26
ημερομηνία της εγγραφής: 02/12/2010 14:46:01

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/02/2015 18:39:01
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/02/2015 18:39:01
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 06/02/2017

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Landward Research Ltd

private company limited by shares

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Γραφεία συμβούλων

    Στοιχεία επικοινωνίας

Baltic Quay, 312 1 Sweden Gate
SE16 7TJ London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44)7803895033

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Kenneth Aitchison

Executive Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Kenneth Aitchison

Executive Director

    Στόχοι και αποστολή

Landward Research Ltd is a human resources consultancy which works with clients by focussing on human capital, knowledge management, capacity building and information systems structures. We deliver training needs assessment that analyses labour market intelligence to structure human capital and community capacity building.

The company does this by undertaking skills- and training-needs assessment, contextualised by socio-economic research, to identify ways to strengthen the skills, competencies and capabilities of individuals, organisations and communities. We particularly seek to work in areas where the market fails to provide opportunities for human capacity development.

Landward Research Ltd – training needs assessment with a results-based approach

Research
• Social and Economic Research
• Market Research
• Skills Needs Assessment
• Training Development and Delivery
• Designing academic course content
• Matching course content to National Occupational Standards
• Development of e-learning modules
• Lecturing
• Discussion Facilitating
• Mentoring
• Developing organisational training plans
• Development of targeted CPD materials

Project Development and Management
• Bid writing (to the European Commission, National Lottery Funds, Government Agencies)
• Project management
• Financial management
• Reporting to funders
• Quality Assurance through risk assessment and management
• Project proposal assessment

Outreach
• Conference organisation
• Publication management
• Editing
• Design

Specialist Areas of Expertise
• Models of archaeological practice
• Commercialisation of archaeology
• Enterprise and entrepreneurship
• History of archaeology
• Ethics and the historic environment
• Environmental economics, sustainable development and the historic environment
• Labour market intelligence
• Archaeology and the economic crisis
• Archaeological practice in Europe
• International cooperation
• The work of professional associations
• Employability

Accreditation
• Application for IfA Registration in preparation
• Working towards BS8555 Environmental Management System

Social and Environmental Commitments
Landward Research Ltd is a social enterprise, a business with a commitment to social and environmental responsibility. Any profits are distributed between shareholders (not more than 50%), reinvested in the company and donated to or invested in social and environmental causes.

RESEARCHING ISSUES AND PROVIDING RESULTS

Contact: enquiries@landward.eu

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Cultural Heritage
Historic Environment
Social Inclusion
Sustainable Development
Vocational Education and Training
International Development


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Cultural Heritage
Historic Environment
Social Inclusion
Sustainable Development
Vocational Education and Training
International Development

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1   25%: 1

2

1,2

Executive Director: Kenneth Aitchison PhD MA FSA FSA Scot MCIfA RPA

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Διεύρυνση
 • Εκπαίδευση
 • Επιχειρήσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός

    Μέλη

The Executive Director is a member of the European Association of Archaeologists and is Co-Chair of the Committee on Professional Associations in Archaeology

The Executive Director is a Member of the Chartered Institute for Archaeologists and a Registered Professional Archaeologist

The Executive Director is an Honorary Research Fellow at the University of York, a Visiting Research Fellow at the University of Winchester and a Research Associate of the Centre for Applied Archaeology at University College London.

    Οικονομικά στοιχεία

04/2013  -  03/2014

< 9.999 €

< 99.999 €

 • none

0 €

n/a

14.000 €

lifelong learning programme

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.