Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Landward Research Ltd

Identifikační číslo v rejstříku: 63317334659-26
Datum registrace: 02/12/2010 14:46:01

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 18:39:01
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 18:39:01
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Landward Research Ltd

private company limited by shares

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Baltic Quay, 312
1 Sweden Gate
SE16 7TJ London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 7803895033

    Osoba s právní odpovědností

pan  Kenneth Aitchison

Executive Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Kenneth Aitchison

Executive Director

    Cíle a úkoly

Landward Research Ltd is a human resources consultancy which works with clients by focussing on human capital, knowledge management, capacity building and information systems structures. We deliver training needs assessment that analyses labour market intelligence to structure human capital and community capacity building.

The company does this by undertaking skills- and training-needs assessment, contextualised by socio-economic research, to identify ways to strengthen the skills, competencies and capabilities of individuals, organisations and communities. We particularly seek to work in areas where the market fails to provide opportunities for human capacity development.

Landward Research Ltd – training needs assessment with a results-based approach

Research
• Social and Economic Research
• Market Research
• Skills Needs Assessment
• Training Development and Delivery
• Designing academic course content
• Matching course content to National Occupational Standards
• Development of e-learning modules
• Lecturing
• Discussion Facilitating
• Mentoring
• Developing organisational training plans
• Development of targeted CPD materials

Project Development and Management
• Bid writing (to the European Commission, National Lottery Funds, Government Agencies)
• Project management
• Financial management
• Reporting to funders
• Quality Assurance through risk assessment and management
• Project proposal assessment

Outreach
• Conference organisation
• Publication management
• Editing
• Design

Specialist Areas of Expertise
• Models of archaeological practice
• Commercialisation of archaeology
• Enterprise and entrepreneurship
• History of archaeology
• Ethics and the historic environment
• Environmental economics, sustainable development and the historic environment
• Labour market intelligence
• Archaeology and the economic crisis
• Archaeological practice in Europe
• International cooperation
• The work of professional associations
• Employability

Accreditation
• Application for IfA Registration in preparation
• Working towards BS8555 Environmental Management System

Social and Environmental Commitments
Landward Research Ltd is a social enterprise, a business with a commitment to social and environmental responsibility. Any profits are distributed between shareholders (not more than 50%), reinvested in the company and donated to or invested in social and environmental causes.

RESEARCHING ISSUES AND PROVIDING RESULTS

Contact: enquiries@landward.eu

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Cultural Heritage
Historic Environment
Social Inclusion
Sustainable Development
Vocational Education and Training
International Development


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Cultural Heritage
Historic Environment
Social Inclusion
Sustainable Development
Vocational Education and Training
International Development

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   25%: 1

2

1,2

Executive Director: Kenneth Aitchison PhD MA FSA FSA Scot MCIfA RPA

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Humanitární pomoc
 • Kultura
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

The Executive Director is a member of the European Association of Archaeologists and is Co-Chair of the Committee on Professional Associations in Archaeology

The Executive Director is a Member of the Chartered Institute for Archaeologists and a Registered Professional Archaeologist

The Executive Director is an Honorary Research Fellow at the University of York, a Visiting Research Fellow at the University of Winchester and a Research Associate of the Centre for Applied Archaeology at University College London.

    Finanční údaje

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

 • none

0 €

n/a

14 000 €

lifelong learning programme

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.