Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte

Numer identyfikacyjny w rejestrze 63284686285-78
Data rejestracji: 11-07-25 11:20:00

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-09 13:29:18
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-09 13:29:18


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
Nazwa skrócona: GEMA
Status prawny: Wirtschaftlicher Verein
Strona internetowa: http://www.gema.de

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Inne podobne organizacje

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Dr. Harald Heker
Pełniona funkcja: Vorsitzender des Vorstands

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Michael Duderstädt
Pełniona funkcja: Direktor Politische Kommunikation

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rosenheimer Straße  11
Skr. poczt.: 800706
81607 München
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 89 4800300
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: GEMA Brüsseler Büro
Square de Meeûs 38/40
B-1000 Brüssel
Tel.: +32 2 4018752

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Als staatlich anerkannte Treuhänderin vertritt die GEMA in Deutschland die Urheberrechte von mehr als 67.000 Mitgliedern (Komponisten, Textautoren und Musikverleger) sowie von über zwei Millionen Rechteinhabern aus aller Welt.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Philipp Rosset 14-05-21 15-05-19

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Richtlinienvorschlag über kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung von Rechten an Musikwerken im Binnenmarkt

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • handel
 • konkurencja
 • kultura
 • podatki
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy wewnętrzne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Die GEMA ist u.a. Mitglied der GESAC, der CISAC sowie im Netzwerk Europäische Bewegung.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 50000  €–100000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.