Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte

Идентификационен номер в Регистъра: 63284686285-78
Дата на регистрация: 11-7-25 11:20:00

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-7-9 13:29:18
Последната годишна актуализация е извършена на 14-7-9 13:29:18


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
Инициали: GEMA
Правен статут: Wirtschaftlicher Verein
Уебсайт: http://www.gema.de

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Други подобни организации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Dr. Harald Heker
Длъжност: Vorsitzender des Vorstands

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Michael Duderstädt
Длъжност: Direktor Politische Kommunikation

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rosenheimer Straße  11
Пощенска кутия: 800706
81607 München
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 89 4800300
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: GEMA Brüsseler Büro
Square de Meeûs 38/40
B-1000 Brüssel
Tel.: +32 2 4018752

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Als staatlich anerkannte Treuhänderin vertritt die GEMA in Deutschland die Urheberrechte von mehr als 67.000 Mitgliedern (Komponisten, Textautoren und Musikverleger) sowie von über zwei Millionen Rechteinhabern aus aller Welt.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Philipp Rosset 14-5-21 15-5-19

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Richtlinienvorschlag über kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung von Rechten an Musikwerken im Binnenmarkt

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Правосъдие и основните права
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Die GEMA ist u.a. Mitglied der GESAC, der CISAC sowie im Netzwerk Europäische Bewegung.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 50000  € и < 100000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.