Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Vesterdahl International

Numărul de identificare din Registru: 63234297154-61
Data înscrierii: 28.11.2011 23:48:14

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 29.11.2013 21:31:35
Data ultimei actualizări anuale: 29.11.2013 21:31:35


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Vesterdahl International
Acronim:
Statut juridic: NGO Network
Site internet:

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  SPIROS V. DIVARIS
Funcţie: Communications Assistant

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  SPIROS V. DIVARIS
Funcţie: Consultant/Communications Assistant

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Trianglen  7c
Cutia poştală: xxxx
DK-2100 Copenhagen
DANEMARCA
Numărul de telefon: (+45) 25360748
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: No Brussels office. This NGO is situated in DK and it cooperates with other European organizations and platforms in the area of public health, human rights, transportation and SCR.

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: This NGO cooperates with the NGO the OSCE Citizens Committee for Human Rights and new europe.org. The organization contacts politicians and organizes campaigns in the area of ethnic minorities and the disabled. Occasionally, the network takes stand in the area of CSR in the energy sector.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Handicap rights regarding public transport.
The Greek authorities and asylum policy in Greece

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Audiovizual şi mass-media
 • Energie
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Sănătate publică
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 5
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • DANEMARCA
 • FRANȚA
 • GRECIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Cooperation with the Danish NGO neweurope.org and The OSCE Citizens´Committee for Human Rights.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 11/2012
Buget total: 950
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 950
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor: 950
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.