Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Vesterdahl International

Tunnistenumero rekisterissä: 63234297154-61
Rekisteröintipäivä: 28.11.2011 23:48:14

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 29.11.2013 21:31:35
Edellinen vuotuinen päivitys: 29.11.2013 21:31:35


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Vesterdahl International
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: NGO Network
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: SPIROS V. DIVARIS
Tehtävä organisaatiossa: Communications Assistant

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: SPIROS V. DIVARIS
Tehtävä organisaatiossa: Consultant/Communications Assistant

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Trianglen  7c
Postilokero: xxxx
DK-2100 Copenhagen
TANSKA
Puhelinnumero: (+45) 25360748
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: No Brussels office. This NGO is situated in DK and it cooperates with other European organizations and platforms in the area of public health, human rights, transportation and SCR.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: This NGO cooperates with the NGO the OSCE Citizens Committee for Human Rights and new europe.org. The organization contacts politicians and organizes campaigns in the area of ethnic minorities and the disabled. Occasionally, the network takes stand in the area of CSR in the energy sector.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Handicap rights regarding public transport.
The Greek authorities and asylum policy in Greece

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Energia
 • Kansanterveys
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 5
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • KREIKKA
 • RANSKA
 • TANSKA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Cooperation with the Danish NGO neweurope.org and The OSCE Citizens´Committee for Human Rights.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 11/2012
Kokonaisbudjetti: 950
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 950
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 950
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.