Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Vesterdahl International

Αριθμός μητρώου: 63234297154-61
ημερομηνία της εγγραφής: 28/11/2011 11:48:14 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 29/11/2013 9:31:35 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 29/11/2013 9:31:35 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Vesterdahl International
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: NGO Network
Δικτυακός τόπος:

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  SPIROS V. DIVARIS
Θέση: Communications Assistant

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  SPIROS V. DIVARIS
Θέση: Consultant/Communications Assistant

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 7c Trianglen 
Ταχυδρομική θυρίδα: xxxx
DK-2100 Copenhagen
ΔΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+45) 25360748
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: No Brussels office. This NGO is situated in DK and it cooperates with other European organizations and platforms in the area of public health, human rights, transportation and SCR.

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: This NGO cooperates with the NGO the OSCE Citizens Committee for Human Rights and new europe.org. The organization contacts politicians and organizes campaigns in the area of ethnic minorities and the disabled. Occasionally, the network takes stand in the area of CSR in the energy sector.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Handicap rights regarding public transport.
The Greek authorities and asylum policy in Greece

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Ενέργεια
 • Μεταφορές
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 5
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Cooperation with the Danish NGO neweurope.org and The OSCE Citizens´Committee for Human Rights.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 11/2012
Συνολικός προϋπολογισμός: 950
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 950
- δωρεές:
- συνδρομές μελών: 950
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.